Landustrie | MEMBER STORIES

Landustrie | Member Stories | WTC Leeuwarden

In onze rubriek ‘Member Stories’ introduceren we onze leden. Wat doen ze? Waar liggen uitdagingen? En kansen? Wat maakt hen uniek? Deze keer het woord aan Landustrie Sneek BVal meer dan een eeuw actief in water.

“onze producten vind je overal in de waterkringloop”

Het bedrijf dat ooit begon als een handelsfirma in landbouwproducten is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met ca 170 werknemers, nationaal en internationaal actief op het gebied van watertechnologie. In eigen huis worden LANDY producten ontworpen en gefabriceerd voor de behandeling en het transport van afvalwater en oppervlaktewater. Dit alles in drie grote fabriekshallen op het industrieterrein Houkesloot te Sneek. De machinefabriek is vandaag de dag een modern geoutilleerd productiebedrijf.

WATERTECHNOLOGIE
Water is overal en allesomvattend en zo is het eigenlijk ook met onze activiteiten en producten. Voor elk segment in de waterketen beschikken wij over de nodige kennis en reiken wij oplossingen aan. Onze LANDY producten worden toegepast in de behandeling en het transport van afvalwater, rioolwater, oppervlaktewater én voor het opwekken van duurzame energie (waterkrachtvijzels). Landustrie is al meer dan 100 jaar actief op het gebied van watertechnologie. Onze kracht ligt niet alleen in deze jarenlange ervaring maar ook zeker in de kwaliteit van onze betrouwbare producten en onze pragmatische instelling. Met onze klanten denken we graag mee over de meest efficiënte uitwerking van een project of de oplossing van een probleem. De grote bagage aan historie neemt niet weg, dat we continue aandacht hebben voor nieuwe technologieën en onze producten blijven doorontwikkelen. Duurzaamheid is hierbij één van de belangrijke pijlers.

DUURZAAMHEID
Landustrie vindt het belangrijk om op de juiste en meest verantwoorde wijze om te gaan met haar omgeving en alle betrokkenen. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Vanuit die gedachte wordt gestreefd naar een bewust energiegebruik en een zo laag mogelijke CO2-emissie. In mei 2018 heeft Landustrie nivo 3 gehaald op de CO2-prestatieladder. Onze carbon footprint wordt met regelmaat in kaart gebracht op onze website.

INNOVATIE
Water stelt ons vandaag de dag voor steeds meer uitdagingen. Niet alleen een goede waterkwaliteit en een duurzaam waterverbruik is van levensbelang. Het beheren van water gaat wereldwijd een steeds grotere rol spelen, enerzijds kampen we met wateroverlast, anderzijds met schrijnend watertekort. Als bedrijf willen we graag onze bijdrage leveren aan het zoeken naar oplossingen. Een mooi voorbeeld is al het opwekken van duurzame energie met gebruik van waterkracht. Onze traditionele vijzel, oftewel schroef van Archimèdes, kan al bij gering waterverval worden ingezet als generator. Deze LANDY hydrovijzel heeft zich al bewezen in talloze installaties in Europa en in eigen land.

WERELDWIJD
LANDY producten worden wereldwijd vermarkt en zijn op alle continenten aanwezig in meer dan 70 verschillende landen. Landustrie beschikt hiertoe over een uitgebreid netwerk van agenten en distributeurs. Een eigen team van gespecialiseerde monteurs zorgt ervoor, dat alle LANDY producten op locatie worden gemonteerd en in werking gezet, al dan niet onder onze supervisie. Daarnaast vindt directe verkoop plaats vanuit het eigen sales team.

PRODUCTIE
Landustrie vervaardigt al haar producten in de eigen productiefaciliteiten te Sneek. Deze omvatten een machinehal met een oppervlakte van ca. 2800 m2, een constructiehal van ca. 10.000 m2 en een assemblagehal van ca. 1500 m2. Alle hallen zijn uitstekend geoutilleerd en ons productiepersoneel is ervaren en heeft kennis van het fabriceren en samenbouwen van producten in diverse materiaalsoorten.

AFVALWATER
Voor de communale en industriële afvalwaterzuiveringsmarkt ontwerpt en levert Landustrie installaties en apparatuur die in iedere zuiveringsstap terug te vinden zijn. Ook beschikken we over de benodigde proceskennis om een optimaal zuiveringsconcept te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van aerobe zuivering hebben wij de knowhow en technologie in huis om de meest efficiënte beluchtingsconfiguratie uit te werken en uit te voeren. Landustrie onderkent dat innovatie in de waterzuiveringstechniek van groot belang is. Speerpunten zijn het verminderen van het energieverbruik en het bijdragen aan een circulaire economie. Dit heeft geresulteerd in nieuwe sanitatietechnieken zoals bijvoorbeeld decentrale afvalwaterzuivering, waarbij waardevolle materialen en restproducten worden hergebruikt en energie teruggewonnen.

WATERBEHEER
De zorg voor een optimaal waterbeheer en een goede waterhuishouding zijn in ons land cruciaal. Landustrie is er trots op al meer dan een eeuw betrokken te zijn bij watermanagement. Dit wordt vormgegeven in het leveren van diverse installaties voor gemalen, stuwen, sluizen en spaarbekkens. Hiervoor ontwerpt en fabriceert Landustrie in eigen huis haar LANDY roosterreinigers, kettingreinigers, vijzels en pompen. Naast het werktuigbouwkundig deel kan Landustrie ook de elektrische en civiele werkzaamheden voor haar rekening nemen. In nauw overleg met de klant kan ook een compleet Design & Construct plan worden opgesteld, waarbij Landustrie de gehele verantwoording neemt voor het ontwerp en de uitvoering. Ook het realiseren van een onderhoudsplan behoort tot de mogelijkheden. Visvriendelijkheid wordt hierbij niet uit het oog verloren. Inmiddels zijn meerdere visvriendelijke gemalen uitgevoerd waarbij de vismigratie ongestoord plaats kan vinden.

POMPINSTALLATIES
De zorg over een allesomvattend rioolbeheer is bij ons in goede handen. Landustrie beschikt hiertoe over een uitgebreide eigen pomprange en levert pompinstallaties compleet met bijbehorend leidingwerk, elektrotechnische besturing en telemetriesystemen. Aan de hand van een zelf ontwikkeld pompselectieprogramma kan de meest efficiënte pomp worden gekozen. Na oplevering kan onze servicedienst het beheer en onderhoud verder overnemen en direct handelend optreden in geval van storingen of calamiteiten. Landustrie biedt de mogelijkheid tot preventief onderhoud d.m.v. onderhouds- en controleabonnementen, naast het repareren, reviseren, renoveren en continu bewaken en monitoren van installaties.

LANDY POMPEN
Voor zowel de communale als industriële markt levert Landustrie wereldwijd haar LANDY pompen. Deze pompen worden geheel in eigen huis ontworpen en geproduceerd. In Sneek hebben we de beschikking over een eigen testfaciliteit waar alle pompen worden getest en voorzien van een certificaat. Pompmateriaal varieert van gietijzer tot Duplex en Nihard4. Uitvoering is mogelijk met een Vortex-, versnijdende – of schroefcentrifugaalwaaier. De LANDY pompen zijn geschikt voor onderwater- en droge opstelling.

WATERKRACHT
Bij zeer gering waterverval kan de traditionele LANDY vijzel al worden toegepast als generator. Wanneer het water door de vijzel naar beneden stroomt, start de rotatie van de vijzel en kan met deze waterkracht duurzame energie worden opgewekt. Voordeel ten opzichte van andere energiebronnen is, dat de kracht van het water 24 uur per dag beschikbaar is. De hydrovijzel oftewel waterkrachtvijzel kan ook met dubbele functie worden toegepast. Dit houdt in, dat de vijzel zowel als generator en als pomp kan functioneren.

SERVICE & AFTER SALES
Na montage stopt het voor Landustrie niet. Met een uitgebreid serviceteam voor de Nederlandse markt en een After Sales team voor het buitenland, kan de klant op Landustrie een beroep blijven doen voor onderhoud, revisie, reparatie, reservedelen en supervisie. Bestaande installaties, ook van derden, kunnen door ons worden opgewaardeerd waardoor zowel besparing in onderhoudskosten als van energie mogelijk is.

Landustrie logo

Overige blogs...