Global Economic Prospects for 2024

Global Economic Prospects 2024
Wereldwijde OUTLOOK voor onze exporteurs

Via het netwerk van WTC’s ontvingen wij het rapport van de World Bank Group die jaarlijks met een vooruitzicht op de wereldeconomie komen in hun rapport Global Economic Prospects. Voor de liefhebber een lijvig maar interessant rapport. Deze is kosteloos via onze website te downloaden.

Download Report Global Economic Prospects (jan 2024)

Executive Summary

Dit jaar zal de wereldwijde economische groei verder afnemen. Dit komt door vertragingen en aanhoudende effecten van strak monetair beleid, beperkende financiële omstandigheden en een zwakke wereldhandel en investeringen. Risico’s voor de toekomst zijn onder andere een mogelijke escalatie van het recente conflict in het Midden-Oosten, wat verstoringen op de grondstoffenmarkt kan veroorzaken, financiële stress door hoge schulden en financieringskosten, aanhoudende inflatie, zwakkere activiteit dan verwacht in China, handelsproblemen en klimaatgerelateerde rampen. Wereldwijd staan beleidsmakers voor grote uitdagingen.

Hoewel investeringen in opkomende markten en opkomende economieën (EMDE’s) waarschijnlijk gematigd zullen blijven, benadrukken lessen uit het verleden het belang van macro-economische en structurele beleidsmaatregelen. Deze moeten goed samenwerken met goed functionerende instellingen om investeringen te stimuleren en zo de langetermijnvooruitzichten voor groei te bevorderen.

EMDE’s die afhankelijk zijn van de export van grondstoffen hebben het moeilijk omdat het beleid rond hun geld en budgetten erg verandert. Dit komt doordat de prijzen van hun grondstoffen steeds op en neer gaan. Daarom is het belangrijk dat ze slimme plannen maken voor hun geld en sterke regels hebben. Zo kunnen ze geld sparen als de grondstoffenprijzen stijgen en dat geld gebruiken als de prijzen later weer dalen.

Op mondiaal niveau is het belangrijk om samen te werken voor schuldverlichting, het vergemakkelijken van handelsintegratie, het aanpakken van klimaatverandering en het verminderen van voedselonzekerheid.