WHITEPAPERS & HANDELSINFORMATIE

Handelsinformatie

De juiste informatie verkrijgen

World Trade Center Leeuwarden helpt bedrijven in Noord-Nederland in het verkrijgen van de juiste informatie. Deze is essentieel voor het succesvol handelen op de internationale markt. Zowel ervaren exporteurs als starters op de internationale markt kunnen aanvragen indienen voor analyses en onderzoeken.

Handelsinformatie WTC Leeuwarden

Mocht u interesse hebben in specifieke landen, dan helpt het WTC Leeuwarden u graag aan informatie over aanwezige markten, bedrijven en handelsculturen. Afhankelijk van uw landkeuze en vragen, stellen onze medewerkers of één van onze partners een adviesrapport voor u op. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

De medewerkers en partners van het WTC Leeuwarden voeren op verzoek ook specifieke marktonderzoeken voor u uit. Dit is een eerste verkenning van markten die u wilt gaan betreden. In het eindrapport adviseren wij u over mogelijke vervolgstappen en beantwoorden wij uw specifieke vragen. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

In samenwerking met de ruim 330 WTC’s wereldwijd in bijna 100 landen gaat WTC Leeuwarden voor u op zoek naar nieuwe handelspartners. Dit doen wij aan de hand van een database met hierin 750.000 bedrijven die aangesloten zijn bij een WTC. U geeft aan welke landen en/of sectoren u interesseren; wij leveren namen van potentiële partners en faciliteren een eventuele ontmoeting tussen beide partijen. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

In gesprek met een expert/coach van het WTC wordt uw vraag besproken en gekeken hoe u verder geholpen kan worden. Dit kan betekenen dat u wordt doorverwezen naar specifieke organisaties of dat een bedrijf gebruik kan maken van diverse instrumenten die het WTC samen met partners aanbiedt bij zowel exporteren als importeren zoals: coaching, B2B partner scans, marktonderzoek, juridische ondersteuning, logistieke ondersteuning, deelname aan handelsmissies en kennis vergroten via workshops of cursussen.

Een project starten met ons?