EXPORT COMMUNITY
NORTH AMERICA


In april 2022 is World Trade Center Leeuwarden van start gegaan met de Export Community North America. De Verenigde Staten en Canada liggen op ongeveer 6500 kilometer van Nederland en zijn voor veel bedrijven een belangrijke afzetmarkt. Ieder bedrijf heeft zijn eigen ervaring met het zakendoen in Noord Amerika. Onder leiding van coördinator Harry Bulthuis komt deze community 4 keer per jaar bijeen.

Tijdens de afgelopen bijeenkomsten zijn bijzondere sprekers uitgenodigd die de deelnemers diverse ontwikkelingen hebben bijgebracht. Deze thema’s worden door de Export Community deelnemers zelf ingebracht. Zo kwamen onder andere de thema’s cultuurverschillen, legal & contracting, en staff & recruitment al aan bod.

Volgende bijeenkomst

Download flyer

De Export Community North America komt 4 keer per jaar fysiek bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen. Voor iedere bijeenkomst wordt door de community een thema bepaald, over dit thema wordt kennis en ervaring uitgewisseld en gediscussieerd. Denk bijvoorbeeld aan distributiekanalen, land specifieke aanpak, cultuur en wet- en regelgeving. Afhankelijk van het thema worden al dan niet specialisten of ervaringsdeskundigen uitgenodigd om het thema te verrijken. Een bijeenkomst wordt gehouden bij één van de deelnemers of op een interessante locatie en wordt afgesloten met een diner om onderling optimaal te kunnen netwerken.

De organisatie van de community wordt volledig verzorgd door het World Trade Center Leeuwarden en als coördinator is Harry Bulthuis aangesteld. Hij heeft vele jaren in de Verenigde Staten gewoond en gewerkt en is al enige jaren actief als coach van WTC Leeuwarden. 

Om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomsten word je als bedrijf lid van deze Export Community. De kosten voor deelname zijn € 1025,- per jaar. Met het lidmaatschap kan ook gebruik gemaakt worden van alle diensten en evenementen die het reguliere WTC lidmaatschap biedt:

  • 2 keer per jaar een B2B Partner Search uitvoeren voor het vinden van potentiële partners, dealers of klanten in het buitenland.
  • Toegang tot een wereldwijd netwerk bestaande uit 320 WTC kantoren in 90 landen
  • Deelname aan ledenbijeenkomst
  • Deelname aan kenniskringen

De Export Community North America bestaat uit een selecte groep van maximaal 15 niet-concurrerende Noordelijke MKB bedrijven, niveau DGA’s, general managers, export verantwoordelijken. Om in aanmerking te komen voor deze besloten community moet een bedrijf in ieder geval al exporteren naar de Verenigde Staten of Canada zowel als de ambitie hebben om een volgende stap te zetten. Ook zijn bedrijven met een eigen vestiging van harte welkom om aan te haken.

Leden van de Export Community North America

FIB Industries in Leeuwarden is als projectenorganisatie inmiddels 75 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en fabricagevan hoogwaardige maatwerkproducten van RVS en hooggelegeerde materialen als essentiële onderdelen van hightechinstallaties/process equipment. FIB Industries is een innovatief, marktgericht bedrijf met circa 100 medewerkers en eenzelfstandig opererende werkmaatschappij binnen Andus Group BV. FIB Industries heeft zich ontwikkeld tot een wereldspeler met klanten in de (petro)chemische, olie & gas-, milieu-, papier- en voedselverwerkende industrie. De werkzaamheden zijn ondergebracht in diverse afdelingen die ieder vanuit hun eigenspecialisme op projectbasis met elkaar samenwerken

Movacolor is de eerste keuze van kunststofproducenten wereldwijd die streven naar uitmuntendheid in spuitgieten en extrusie. Movacolor’s leiderschap in doseertechnologie is gebaseerd op bijna dertig jaar partnerschap met kunststofproducenten over de hele wereld. Wij begrijpen dat de meest voorkomende problemen bij spuitgiet- en extrusietoepassingen kleur- en wanddiktevariaties zijn.

Podoblock is wereldleider op het gebied van innovatieve accessoires en hulpmiddelen voor (paarden)dierenartsen enprofessionals die werken met röntgen en ultrasoundsystemen. Onze vernieuwende producten zijn ontworpen om de efficiënt en veilig ambulant te werken. Wij verstaan de kunst van ambacht met de industriële technieken van nu, van maatwerk tot duurzame en draagbare oplossingen voor radiografie en echografie wereldwijd.

Score is een ontwikkelaar en producent van ergononomische zitoplossingen voor de werkende mens en werken met eenuitgebreid dealernetwerk in ongeveer 40 landen wereldwijd. We zijn gespecialiseerd in zadelkrukken en voetensteunen diehun weg over de hele wereld vinden, van Canada tot New Zealand en van IJsland tot Zuid Afrika. Globaal gezien is onzegrootste afzetmarkt de dentale branche waarin we als onafhankelijke speler opereren alsook als OEM leverancier vanhoogwaardige producenten van behandelunits.

De CVP Impack en de CVP Everest zijn de revolutionaire automatische verpakkingsmachines van Sparck Technologies. Deze slimme inpaksystemen scannen in 3D de afmetingen van online bestellingen en vouwen er automatisch een doos op maat omheen. Zonder lucht en zonder opvulmateriaal. Snel, betrouwbaar en duurzaam verpakken, dat is waar de CVP’s goed in zijn.

Heeft u meer vragen of wilt u aanhaken bij een community of heeft u zelf een idee voor een Export Community?

Stuur dan een email naar wtc@wtcl.nl of bel naar +31 (0)58 294 1610.