INCOTERMS 2020 | NEXT STEP IN EXPORT

INTRO

Bij de overdracht van goederen van verkoper naar koper volgt op enig moment de aansprakelijkheid; wie is tot/vanaf wanneer verantwoordelijk voor de goederen. Dit jaar zijn er een aantal wezenlijke wijzigingen geweest in de Incoterms, het is goed om dit te weten, maar ook hoe kun je je eigen aansprakelijkheid beperken door te kiezen volgens welke condities de opdracht wordt afgesloten.

Incoterms voorkomen onenigheid bij transportschade of fouten tijdens het transport. Deze internationaal erkende leveringscondities leggen vast waar koper en verkoper verantwoordelijk voor zijn: – Wie organiseert en betaalt het transport – Wie draagt op welk moment het risico bij schade – Wie regelt de douane documentatie bij in- en uitvoer Elke Incoterm kent zijn eigen taakverdeling voor koper en verkoper. Daar hoort ook een risico- en kostenplaatje bij. Het is daarom belangrijk dat de keuze voor een Incoterm al wordt meegenomen in het offertetraject. Dit kan een groot verschil maken in de totale kosten die u uiteindelijk betaalt voor uw goederen en het transport. Vooral bij ladingschade is het essentieel dat er een leveringsconditie in de koopovereenkomst is opgenomen. Schade komt regelmatig voor en bij een gebrekkige of verkeerde toepassing van de Incoterms keert de verzekeraar niet uit. 

In dit webinar worden de meest gebruikelijke incoterms uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden, ook is er ruimte om je eigen organisatie te bespreken tijdens de Q&A. Registreer je via de onderstaande button

Laat een reactie achter