Virtuele matchmaking Trieste / Italië

Intro

WTC Leeuwarden | Noord-Nederland organiseert samen met het WTC Trieste een virtuele matchmaking naar Trieste/Italië waarbij wij Nederlandse bedrijven gaan koppelen aan bedrijven uit deze stad en/of land.

Trieste, een levendige, kosmopolitische en cultureel rijke stad, is strategisch gesitueerd als de toegangspoort tot Midden- en Oost-Europa voor de internationale handel. Het is gelegen in het midden van een grensoverschrijdend gebied met een zeer gevarieerde bevolking van meer dan 5 miljoen mensen en omvat Noord-Oost-Italië, West-Slovenië, Noord-Kroatië en Zuid-Oostenrijk.

Trieste heeft een strategische positie voor internationale handel gezien de multimodale, levendige en gevarieerde maritieme activiteiten van de haven en haar status als douanevrije haven. De nabijheid van de belangrijkste Europese markten, het milde klimaat, de on-dock-treindienst en de expertise op het gebied van veelzijdige vrachtafhandeling behoren tot de belangrijkste kenmerken van de handelshubs. Het is een belangrijk centrum voor onderzoek en de toepassingen ten behoeve van industriële innovaties, onderwijs, scheepsbouw en toerisme.
De belangrijkste sectoren zijn: de maritieme industrie, haven gerelateerde logistieke dienstverlening, industriële digitalisering (toegepast in de scheepsbetimmeringen en de bouw van scheepsmotoren) en de financiële sector (banken, financieringen en verzekeringen)

De keuze voor deze virtuele uitvoering bespaart naast veel tijd ook veel kosten. U heeft via een digitaal platform één op één contact met uw counterpart voor een eerste verkenning. Uw Italiaanse gesprekspartners worden door het WTC Triëste geselecteerd uit hun bestaande netwerken. 

Het al dan niet opvolgen van dit contact ligt daarna dan bij u als ondernemer en zult u zelf moeten afstemmen.

  • Aanmelden via aanmeldbutton. U krijgt van ons een digitaal vragenformulier om in te vullen (t.b.v. uw bedrijfsprofiel en het profiel van het “ideale bedrijf” wat u zoekt).
  • Aan de hand van dit profiel volgt een (online) intake met het WTC.
  • Deze intake wordt gedeeld met de uitvoerende organisatie in het betreffende land om de juiste partners te vinden.
  • Blijkt dat er na het intake gesprek geen mogelijkheden zijn om u te verbinden dan geven wij dat aan.
  • Potentiële contacten worden met u besproken en frequent wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de afspraken.
  • Maximaal 6 gesprekken per deelnemer
  • Platform: Keuze uit Microsoft teams, Google Meet of Skype
  • Voertaal tijdens de sessie is in principe Engels
  • De deelname is gratis, de bijdrage in de kosten bedraagt € 200,- ex BTW per gevoerd gesprek (met een maximum van 6 contacten), dit te voldoen bij het vaststellen van de definitieve afspraken agenda.

Laat een reactie achter