Vietnam webinar & marktoriëntatiereis

Vietnam webinar 4 november 2022 - voorbereiding marktoriëntatie reis

English below

Vietnam staat volop in de aandacht. Niet ten onrechte. Zowel voor outsourcing als voor export zijn er veel mogelijkheden. Eind november organiseren wij samen met Vietnam Trade International een marktoriëntatie reis naar Vietnam. Een geweldige manier om kennis te maken met het land, haar gewoonten te leren kennen en in contact te komen met potentiële zakenpartners.

Op 4 november organiseren de Vietnamese Ambassade in Den Haag en Vietnam Trade International een hybride webinar vanuit het World Trade Center Leeuwarden. U bent van harte uitgenodigd om in de zaal aanwezig te zijn of om dit webinar digitaal mee te maken.

Centraal staan de kansen voor Nederlandse bedrijven in het zakendoen met Vietnam. Naast cultuur, manier van zakendoen en het belang van overheden worden een aantal regio’s zoals de provincie Binh Dinh onder de aandacht gebracht.

Meer weten, meld je aan voor het webinar op 4 november.

Het webinar zelf start om 09:30 en eindigt om 11:30. Voor degenen die live aanwezig willen zijn is de inloop om 09:00 uur.

AANMELDEN
Aanmelden kan via wtc@wtcl.nl. Graag aangeven of je fysiek of digitaal aanwezig bent.

Vietnam officieel de Socialistische Republiek Vietnam, is een land in Zuidoost-Azië. Met 98.176.244 (2021) inwoners behoort Vietnam tot de zestien volkrijkste landen ter wereld. De hoofdstad is het noordelijke Hanoi en de grootste stad is het zuidelijke Ho Chi Minhstad , het vroegere Saigon.
Het grootste deel van de bevolking leeft van de landbouw en rijst is veruit het belangrijkste gewas. De Mekong en Rode rivierdelta's behoren tot de grootste rijstplantagegebieden van de wereld. In deze gebieden wordt dankbaar geprofiteerd van de zware regenval en rijke alluviale grond. Op de rijstplantages is een 4350 km lang gedetailleerd netwerk van dijken, dammen, kanalen, en sloten aangelegd dat irrigatie en overstromingsbeheer versterkt.
De belangrijke industrieën zijn de landbouwverwerking, de machinebouw, autoassemblage en de vervaardiging van textiel en kleding, cement, chemische meststoffen, glas en banden. Veel van de grote en kapitaalintensieve projecten zijn gezamenlijke ondernemingen tussen buitenlandse en Vietnamese lokale regeringen. De toeristenindustrie is ook significant voor de economie van het land; bezochten in 1994 net meer dan één miljoen buitenlandse toeristen het land, in 2007 was dat aantal verviervoudigd tot ruim vier miljoen toeristen.
De belangrijkste handelspartners van Vietnam zijn Singapore, Zuid-Korea en Japan.
Wilt u zakendoen in Vietnam? Er zijn kansen voor Nederlandse ondernemers in onder meer de maritieme sector, energie, afvalverwerking, smart cities, logistiek en infrastructuur, land- en tuinbouw, gezondheidszorg en textiel.
Nederland is van de EU-landen de grootste directe investeerder in Vietnam en de tweede EU-handelspartner. Veel vooraanstaande Nederlandse bedrijven zijn actief in Vietnam.
Marktoriëntatie reis naar Vietnam
Wilt u uw zakelijke markt uitbreiden in het snelgroeiende Vietnam of bent u op zoek naar mogelijkheden tot outsourcen? Ga dan van zaterdag 26 november tot en met zaterdag 3 december mee met onze marktoriëntatie reis
Klik Hier
Vorige slide
Volgende slide

Programma

09.00 uurOntvangst gasten bij WTC Leeuwarden
09.30 uurOpening Hybrid seminar vanuit Vietnam en korte introductie van de aanwezige Vietnamese overheidsfunctionarissen en de Nederlandse / Vietnamese ondernemers
09.40 uurWelkom vanuit Nederland door de heer Evert-Jan Schouwstra, (Directeur WTC Leeuwarden), met korte introductie van de aanwezige Nederlandse ondernemers
09.45 uurPresentatie over provincie Binh Dinh door de heer Pham Anh Tuan, Gouverneur van provincie Binh Dinh
10.00 uurToespraak van de heer Daniël Stork, Nederlandse Consul-Generaal in Ho Chi Minhstad
10.15 uurToespraak van de heer Pham Viet Anh, Vietnamese ambassadeur in Nederland
10.30 uurInternationale verbindingen, Vietnam-netwerk. Presentatie door de heer Evert-Jan Schouwstra WTC Leeuwarden/Noord Nederland
10.45 uurKorte presentatie over de Nederlandse Business Associatie in Vietnam
11.00 uurVerhaal van een Nederlandse investeerder in Vietnam, directeur van De Heus in Vietnam
11.15 uurVraag en Antwoord
11.45 uurKorte informatie over marktoriëntatie reis Vietnam op 26 november 2022 door de heer Hai Pham, directeur van Vietnam Trade International
12.00 uurAfronding & lunch & netwerkmogelijkheden voor de aanwezigen

Vietnam is in the spotlight. Not unfairly so. Both for outsourcing and export, there are many opportunities. At the end of November, together with Vietnam Trade International we are organizing a market orientation business trip to Vietnam. A great way to get acquainted get to know the country, its customs and get in touch with potential business partners.

In cooperation with the Vietnamese Embassy in The Hague, the Dutch Consulate General in Ho Chi Minh City and Binh Dinh Province, Becamex IDC / World Trade Center Binh Duong New City, and Vietnam Trade International will host a “Hybrid Seminar” with the theme “Potential for economic development along the coast of Quy Nhon, Binh Dinh Province” on Friday, November 4, 2022. You are cordially invited to be present in the room or to experience this webinar digitally.

The focus will be on the opportunities for Dutch companies in doing business with Vietnam. Besides culture, way of doing business and the importance of governments, a number of regions such as Binh Dinh province are highlighted.

Vietnam officially the Socialist Republic of Vietnam, is a country in Southeast Asia. With a population of 98,176,244 (2021), Vietnam is among the 16 most populous countries in the world. The capital is northern Hanoi and the largest city is Ho Chi Minh City, formerly known as Saigon.
Most of the population lives on agriculture and rice is by far the most important crop. The Mekong and Red River deltas are among the largest rice plantation areas in the world. These areas benefit gratefully from heavy rainfall and rich alluvial soils. On the rice plantations, a 4350 km long detailed network of dikes, dams, canals, and ditches has been constructed that enhances irrigation and flood control.
The important industries are agricultural processing, mechanical engineering, automobile assembly, and the manufacture of textiles and clothing, cement, chemical fertilizers, glass, and tires. Many of the large and capital-intensive projects are joint ventures between foreign and Vietnamese local governments. The tourism industry is also significant to the country’s economy; in 1994 just over one million foreign tourists to the country, and by 2007 that number had quadrupled to over four million tourists.
Vietnam's main trading partners are Singapore, South Korea and Japan.
Do you want to do business in Vietnam? There are opportunities for Dutch entrepreneurs in the maritime sector, energy, waste management, smart cities, logistics and infrastructure, agriculture and horticulture, healthcare, and textiles.
Among EU countries, the Netherlands is the largest direct investor in Vietnam and the second EU trading partner. Many leading Dutch companies are active in Vietnam.
Vorige slide
Volgende slide

To learn more, sign up for the webinar on Nov. 4.

The webinar itself starts at 09:30 and ends at 11:30. For those who want to attend physically, the walk-in is at 09:00.

SIGN UP
Please sign up by sending an e-mail to wtc@wtcl.nl. Please indicate whether you are attending physically or digitally.