CBAM: Wat betekent deze nieuwe regeling voor u?

CBAM regeling

CBAM, oftewel het Carbon Adjustment Mechanism, is ontworpen om eerlijke concurrentie te waarborgen tussen Europese en buitenlandse bedrijven. Het houdt Europese bedrijven verantwoordelijk voor hun CO2-uitstoot, met als doel te voorkomen dat zij hun productie naar landen verplaatsen met minder strenge milieuregels. Maar wat houdt CBAM precies in?

Wat is het?
CBAM legt een heffing op aan koolstofintensieve producten die de EU binnenkomen, en het is een verordening van de Europese Unie.

Voor wie geldt het CBAM?
Het geldt voor importeurs van CBAM-goederen.

Welke goederen zijn dat?
Dat zijn goederen in de volgende categorieën:

  • IJzer en staal
  • Cement
  • Meststoffen
  • Aluminium
  • Elektriciteit en waterstof

Vanaf wanneer en in welke fasen wordt dit ingevoerd?
Met de invoering van CBAM op 1 oktober 2023 begint een transitiefase, die uiteindelijk leidt tot volledige implementatie op 1 januari 2026.

Wat betekent dit?
Dit betekent een rapportage verplichting voor de importeur. Binnen een maand na het einde van ieder kwartaal moet u als importeur bij de EU een rapportage indienen. De eerste rapportage moet officieel voor 31 januari zijn ingediend.

Kon ik dit weten?
Ja, dit is wel gedeeld via verschillende kanalen en anders via de partij die voor u de douane aangiften verzorgd. De douanevertegenwoordigers moeten u vanaf afgelopen 1 oktober 2023 informeren over deze maatregel.

Wat verandert er na 1 januari 2026?
Als importeurs vanaf 1 januari 2026 CBAM-goederen willen importeren, moeten zij toegelaten zijn als CBAM-aangever. De toelating vraagt u aan bij de bevoegde autoriteit in het land waar u gevestigd bent. Daarnaast moeten importeurs van CBAM-goederen vanaf 1 januari 2026 CO2-certificaten aankopen om de CO2 te corrigeren die is uitgestoten bij de productie van de ingevoerde goederen. Jaarlijks moeten evenveel CO2-certificaten worden ingeleverd als dat er CO2 is uitgestoten bij de productie van de geïmporteerde CBAM-goederen. 1 certificaat staat daarbij gelijk aan de uitstoot van 1 ton CO2.

Dit artikel is een bijdragen van ons lid Grodal