Supply chain in China | REPORT

Supply chain in China_Challenges and good practices for SMEs

Begin 2021 hadden velen niet verwacht dat het wereldwijde aanbod zo’n druk zou ondervinden van ontwrichtende gebeurtenissen wereldwijd – zoals een sterke stijging van de consumentenvraag naar logistiek, containertekorten, halfgeleidertekorten en aanhoudende COVID-19-gerelateerde verstoringen. 2021 bleek inderdaad een zeer uitdagend jaar te zijn voor veel bedrijven met supply chains in China.

De COVID-19-pandemie heeft het belang vergroot van het toepassen van goede kaders voor leveranciersselectie, continue monitoring van de supply chain op strategisch en operationeel niveau, gestructureerde risicoanalyse en goede communicatie met leveranciers. De impact op de operaties en financiële resultaten van bedrijven is aanzienlijk gevarieerd, afhankelijk van hun strategische keuzes, verschillende praktijken en onvoorziene factoren.

Desondanks blijft er een zekere logica bestaan ​​voor Europese industriële bedrijven om in China te produceren of in te kopen, zowel voor de mondiale markten als voor de specifieke Chinese markt waar consumenten en industriële bedrijven hun eisen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid steeds verder opwaarderen.

Dit rapport geeft een overzicht van de Chinese supply chain-omgeving die relevant is voor Europese industriële mkb’s. Het beschrijft met name recente wijzigingen in de regelgeving en toont de regionale verschillen tussen de belangrijkste geografische productieclusters in China. Om het begrip en vermogen te vergroten om de uitdagingen die voortkomen uit logistiek en componententekorten aan te pakken, biedt het rapport ook voorbeelden van basiskaders die bedrijven kunnen gebruiken bij het maken van strategische keuzes, en praktisch advies over veelvoorkomende valkuilen die moeten worden vermeden voor een succesvolle productie of inkoop in China. Dit succes hangt af van de toepassing van wereldwijde goede praktijken, een bewustzijn in de hele bedrijfsorganisatie over de Chinese context, evenals het implementeren van werkwijzen die zijn aangepast aan het bedrijf en zijn doelstellingen met sourcing in China.

Het rapport biedt ook een reeks praktische tips om het MKB in de EU te begeleiden bij het uitvoeren van due diligence bij Chinese partners, samen met een overzicht van het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake due diligence op het gebied van duurzaam ondernemen, gepubliceerd in februari 2022.

Download EU SME Centre Report: Supply chain in China