Bijeenkomst Export Community Food B2C

Uit de vorige bijeenkomst bleek interesse in het stukje duurzaamheid in de voedselindustrie. Daarom staat deze bijeenkomst in het teken van transparantie, duurzaamheid en circulariteit van de voedselketen zowel als het gebruik van Blockchain als hulpmiddel.

Programma

15:45     Inloop
16.00     Welkomstwoord
16.30     Presentatie en rondleiding Nielsen-Massey Vanillas
17:15     Presentatie duurzaamheid, transparantie en blockchain door Ward de Groote en Cees Homburg
18:00     Behandelen van vragen ter voorbereiding van de bijeenkomst 

18:30     Buffet

De Export Community Food B2C komt 4 keer per jaar fysiek bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen. Voor iedere bijeenkomst wordt door de community een thema bepaald, over dit thema wordt kennis en ervaring uitgewisseld en gediscussieerd. Denk bijvoorbeeld aan distributiekanalen, land specifieke aanpak, cultuur en wet- en regelgeving. Afhankelijk van het thema worden al dan niet specialisten of ervaringsdeskundigen uitgenodigd om het thema te verrijken. Een bijeenkomst wordt gehouden bij één van de deelnemers of op een interessante locatie en wordt afgesloten met een diner om onderling optimaal te kunnen netwerken. Als coördinator is Ferry Szován aangesteld. Ferry heeft een erg rijke ervaring in de internationale retail en voedingsindustrie. 

Om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomsten word je als bedrijf lid van deze Export Community. De kosten voor deelname zijn € 1025,- per jaar. met het lidmaatschap kan ook gebruik gemaakt worden van allen diensten en evenementen die het reguliere WTC lidmaatschap biedt:

  • 2 keer per jaar een B2B Parnersearch uitvoeren voor het vinden van potentiële partners, dealers of  klanten in het buitenland. 
  • Toegang tot een wereldwijd netwerk bestaande uit 315 WTC kantoren in 92 landen.
  • Deelname aan leden evenementen
  • Deelname aan kenniskringen 

De Export Community Food B2C bestaat uit een selecte groep van maximaal 15 niet-concurrerende Noordelijke MKB bedrijven die internationaal hun producten leveren aan de retail sector, niveau DGA’s, general managers, export verantwoordelijken. 

Heeft u vragen over de export community North America? Heeft u interesse om deel uit te maken van deze Export Community? Neem dan contact op met: 

Silke Politiek, Project Manager WTC Leeuwarden
Email: s.politiek@wtcl.nl
Mobile: +31 (0)58 294 1632

Ferry Szován, Coördinator WTC Leeuwarden
Email: ferry@szovan.nl
Mobile: +31 (0)6 205 984 97