PERSBERICHT WTC Mumbai zoekt samenwerking met WTC Leeuwarden

World Trade Center Leeuwarden heeft het afgelopen weekend een samenwerking (MOU) getekend met vier Indiase WTC’s: WTC Mumbai (stad met 23.5 miljoen inwoners), WTC Goa (provincie met 1.5 miljoen inwoners), WTC Jaipur (stad met 5 miljoen inwoners) en WTC Bhubaneswar (rond de 900.000 inwoners). Al deze WTC’s behoren tot één organisatie.

De Indiase markt met bijna 1.5 miljard inwoners, de grootste in de wereld, zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de wereldwijde economie. Zowel op het gebied van import als op export is het voor Friese bedrijven belangrijk goede en betrouwbare contacten in India op te kunnen bouwen. Dat is geen eenvoudige zaak en daarom is de samenwerking in en met deze regio’s van groot belang.

Door het aangaan van deze samenwerking krijgen Friese bedrijven sneller toegang tot de Indiase markt. Met de Indiase WTC’s is afgesproken regelmatig kennis te delen over handel en investeringen, bedrijven die op zoek zijn naar een lokale partner te verbinden, uitwisselen van projecten waarop bedrijven kunnen inschrijven en het stimuleren van samenwerking (bijvoorbeeld in de vorm van Joint Ventures) en technologische uitwisseling. Daarnaast is het streven om over en weer handelsmissies te organiseren en de netwerken uit te nodigen voor gerichte evenementen.

Directeur Evert Jan Schouwstra van World Trade Center Leeuwarden is verheugd met deze samenwerking. “Zij hebben ons benaderd. In 2018 was Leeuwarden gastheer van alle WTC’s in de wereld en daardoor kennen zij onze regio en zien goede kansen voor elkaars bedrijven. Daar ben ik heel blij mee omdat wij niet vroeg genoeg de mogelijkheden in en met India moeten verkennen omdat deze markt ook de komende jaren voor veel grote uitdagingen komt te staan. Daar kunnen onze bedrijven hun voordeel mee doen”.

WTC Leeuwarden heeft naast deze samenwerking ook overeenkomsten met Winnipeg Canada, Shanghai China, Trieste Italië en Las Vegas in de USA.

MOU WTC Mumbai en WTC Leeuwarden
Op de foto directeur Evert Jan Schouwstra ondertekent de samenwerking met Vice Chairman Capt. Somesh Batra of World Trade Centre Mumbai op het Europese WTC congres in Cyprus.