Internationale product- en merkbescherming | NEXT STEP IN EXPORT

INTRO

In onze webinarserie NEXT STEP IN EXPORT staat internationale product- en merkbescherming centraal. Hoe kan je het intellectueel eigendom in het buitenland beschermen? Dat is een vraag die bij iedere exporteur leeft. 
 

Intellectueel eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten die uitgewerkte nieuwe ideeën en concepten beschermen. Bijvoorbeeld: muziek, merken, bedrijfsnamen, uitvindingen, productontwerpen, technieken, games, software, teksten en foto’s.

je kunt uw product of dienst met meerdere intellectuele-eigendomsrechten beschermen. Sommige rechten ontstaan automatisch, andere rechten moet je registreren of vastleggen.

Rechten die u moet registreren

  • Merkrecht beschermt de naam of het logo van uw bedrijf, product of dienst.
  • Octrooirecht (ook wel patentrecht) beschermt een technische uitvinding.
  • Modelrecht beschermt een design of ontwerp.
  • Kwekersrecht beschermt nieuw ontwikkelde plantenrassen.

Rechten die u automatisch heeft (maar die u soms wel moet aanvragen)

(bron KvK)

In dit webinar gaan wij vooral in op internationaal merkrecht, octrooirecht en modelrecht.

Ga je registreren en zo ja hoe pak je dat aan en wanneer doe je dit? Tegen welke praktische zaken loop je daarbij aan? Welke kosten zijn er gemoeid met een internationale registratie en doe je dat voor een bepaald land, regio of de hele wereld?

Naast een aantal praktijkcases nemen Jetske Zandberg-Folkersma  en Bas-Jan ‘t Jong van de organisatie Inaday ons mee in de theorie en de aanpak.

Inaday Merken & patenten helpt bedrijven bij het beschermen van merk, patent (octrooi) of model. Bescherming kunnen zij veelal binnen een dag bieden. Ze zijn gevestigds te Enschede en Heerenveen.

Jim Stoopman van de China IP SME Helpdesk gaat in op de regels die in China gelden op het gebied van product en merkbescherming.

Gerard Oldenhof van Oldenhof Marketing & Management deelt zijn ervaring op dit thema als voormalig International Marketing  verantwoordelijke bij de firma’s Enerpac, producent van hogedruk hydraulische gereedschappen en Valspar, producent van coatings. Hij geeft zijn praktijkvisie op het internationaal registreren van merken.

Daarnaast zal Johan-Detlef Dubbelboer, CEO van STAXS, zijn praktijkervaringen delen.

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door World Trade Center Netherlands Alliance, Horizon Flevoland, Rabobank, Exportclub Noord en de Friese Exportclub.

PROGRAMMA

  • Introductie door Evert Jan Schouwstra – World Trade center Leeuwarden 
  • Presentatie Jetske Zandberg-Folkersma – Inaday – merkbescherming 
  • Presentatie Bas-Jan ‘t Jong – Inaday – patenten/ octrooien
  • Presentatie Jim Stoopman – China IP SME Helpdesk – How about China?
  • Interview praktijkcases Gerard Oldenhof – Oldenhof Marketing & Management en Johan-Detlef Dubbelboer – STAXS
  • Q&A 
Download presentaties en videolink