Hét Export Event van het Jaar | Be Smart Be International

Het TT-circuit Assen is de plaats waar Be Smart, Be International in 2023 gaat plaatsvinden. Op 9 juni gaat het dan over ‘Internationaal Circulair Ondernemen’. De samenleving verandert en daarmee ook de waarden die van belang worden gevonden.

Robert Doornbos, analist Formule 1 en voormalig autocoureur, presenteert het event op het TT-circuit in Assen. Robert geeft een Formule 1 presentatie en zet ook de rest van het programma voor.
Hij zal ook ingaan op de situatie hoe de Formule 1 omgaat met de uitdaging om schoner te worden. Duurzaam internationaal ondernemen is natuurlijk een onderwerp waar elke ondernemer mee worstelt. We belichten tijdens dit event meerdere kanten van dit verhaal.

Egbert Dommerholt van Hanze University gaat vervolgens in op de verschuiving van maatschappelijke verantwoordelijkheid naar morele verantwoordelijkheid. De samenleving verandert en daarmee ook de waarden die van belang worden gevonden. Door de eeuwen heen is het waarde(n)begrip continu aan verandering onderhevig gebleken. Aanvankelijk bepaalde goud de waarde van een goed, vervolgens bepaalde de hoeveelheid arbeid die nodig was om een goed te produceren de waarde ervan. Nog weer veel later werd de waarde van een goed bepaald door de monetaire prijs die eraan gehangen werd. Nu wordt steeds meer uitgegaan van een meervoudig waarde begrip, dat wil zeggen dat de waarde van een goed of dienst niet alleen door de prijs, maar ook door de sociale en ecologische impact van dat goed wordt bepaald. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor bedrijven.

Maar hier blijft het niet bij, het wordt alleen nog maar interessanter. Binnenkort meer over de rest van het programma.

Be Smart Be International is een evenement voor ondernemers. Bent u dienstverlener en wilt u het Event bijwonen? Dan bent u welkom als u twee bedrijven uit de branches groothandel en industrie meeneemt.

World Trade Center Leeuwarden mede-organiseert het export event  van Be Smart Be International.