De visie concreet voor Koninklijke Utermöhlen

Q4Change - De Visie Concreet - Case Utermöhlen

De visie concreet voor Utermöhlen

In 2018 werden Martin Pereboom en Piet Bandell eigenaar van Koninklijke Utermöhlen, dé specialist in wond- en sportzorg-, kraamzorg- en zelfzorgproducten voor kleine ongemakken op of aan de huid.

Pereboom en Bandell zijn twee ambitieuze ondernemers met plannen om het bedrijf uit Wolvega te vernieuwen en internationaal te laten groeien. Met een lange adem en oog voor de mensen zijn de twee jeugdvrienden het avontuur samen aangegaan.

Programma Q4Change

Met de strategische plannen in de achterzak, zocht Utermöhlen contact met Q4Change. Om hun plannen concreet te maken was namelijk behoefte aan focus, waarbij optimaal gebruik moest worden gemaakt van aanwezige kennis en kunde. Het programma ‘De Visie Concreet’, dat gebaseerd is op OGSM-methodiek, sprak de heren direct aan.

Trekkracht

In het programma wordt er een directe link gelegd tussen strategische doelen en handelingsperspectief binnen de hele organisatie. De kracht van het model is dat iedereen vanuit zijn/haar eigen rol iets kan bijdragen. Het is een model voor trekkracht in de organisatie, de intrinsieke motivatie die ontstaat wanneer medewerkers zelf komen met ideeën ter verbetering.

De ambitie

In korte sessies gingen we aan de slag om allereerst de persoonlijke visie van het managementteam boven water te krijgen én deze te vertalen naar de strategie voor de lange termijn (de ambitie).

Ambitie: Utermöhlen is de strategische partner met de meest betrouwbare oplossingen op het gebied van vooruitstrevende en kwalitatieve zelfzorgproducten. Samen met marktleidende distributeurs zorgen wij voor wereldwijde beschikbaarheid.

De urgentie

Met de ambitie voor de komende jaren als basis, hebben we vervolgens ingezoomd op de korte termijn; de urgentie. Wat willen we bereikt hebben in de komende negen maanden? Wat zijn de doelen en strategieën die daarbij horen? In deze fase is het motto: hoe concreter hoe beter!

Het team besloot zich te concentreren op commerciële maar ook op organisatorische doelstellingen. Ruimte om medewerkers beter tot hun recht te laten komen, focussen op het functioneren van de teams, doortastend te werk gaan en vooral goed samenwerken door gebruik te maken van de korte lijnen.

Wie, wat, wanneer

Met een stevig strategisch fundament gingen we aan de slag met het voltallige personeel. In een werksessie, in de binnentuin van het bedrijf, kon eenieder aangeven op welke manier bij te dragen aan de doelen. Het resultaat was een enorme lijst ideeën waarbij direct wie, wat en wanneer werden geformuleerd.

Door deze aanpak werd iedereen mede-eigenaar van de visie en kreeg direct inspraak op het gebied van de uitvoering. We maakten de urgentie onderdeel van het primaire proces waardoor we voor de focus zorgden die we voor ogen hadden.

Performance support

In de periode na de kick-off was het tijd voor performance support door Q4Change; de ondersteuning voor medewerkers op het moment waarop het nodig is en ook in de mate waarin behoefte is aan die informatie. De focus lag hierbij op het behouden van focus en sturen op resultaat waarbij voortgang wekelijks werd besproken.

Het resultaat

Het programma is inmiddels zo goed als afgerond en het team stuurt zelfstandig op de vastgelegde doelen.

In een aantal maanden hebben we concrete resultaten geboekt. Zo heeft het team ervoor gezorgd dat er een actief advisory board is opgericht met specialisten, is er een start gemaakt met de productie van e-learning, zijn er criteria voor het schap- en productassortiment vastgesteld, is zowel de nationale als internationale afzetmarkt in kaart gebracht en zijn afspraken gemaakt met potentiële partners.

Martin Pereboom over het programma:

“Met de professionals van Q4Change hebben we in relatief korte tijd concrete stappen gezet. Geen hoogdravende missie maar grijpbare tussenstappen. Q4Change was meer dan een stok achter de deur.” 

Contact

Ben je geïnteresseerd in het programma ‘De Visie Concreet’?

Download hier de PDF of neem contact op met Erik van Os.

We komen graag eens langs om te sparren.

Erik van Os - Q4Change

Erik van Os

erik@q4change.com

085 023 96 80