Bijeenkomst Export Community North America

“Beginnen in het buitenland met Nederlandse contacten”
Het zaken doen in de VS kan als lastig worden ervaren door cultuurverschillen tussen Nederland en de Verenigde Staten. Daarom wordt tijdens deze bijeenkomst aandacht besteed aan Nederlandse contacten die in de Verenigde Staten gevestigd zijn. Dit kan de zogenoemde “culture shock” verminderen en bijdragen aan het succesvol zaken doen. 

Programma

15:45     Inloop
16.00     Rondleiding Sparck Technologies door Kees Oosting 
17.00     Presentaties Carola Kruithof, Jan Joosten, Jacob Willemsen en Remco Kramer
18:30     Diner
19:30     Onderlinge discussie/kennisdeling en behandelen van de resterende vragen van de afgelopen bijeenkomst 

De Export Community North America komt 4 keer per jaar fysiek bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen. Voor iedere bijeenkomst wordt door de community een thema bepaald, over dit thema wordt kennis en ervaring uitgewisseld en gediscussieerd. Denk bijvoorbeeld aan distributiekanalen, land specifieke aanpak, cultuur en wet- en regelgeving. Afhankelijk van het thema worden al dan niet specialisten of ervaringsdeskundigen uitgenodigd om het thema te verrijken. Een bijeenkomst wordt gehouden bij één van de deelnemers of op een interessante locatie en wordt afgesloten met een diner om onderling optimaal te kunnen netwerken. 

Als coördinator is Harry Bulthuis aangesteld. Hij heeft al vele jaren in de Verenigde Staten gewoond en gewerkt en is al enige jaren actief als coach van WTC Leeuwarden. 

Om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomsten word je als bedrijf lid van deze Export Community. De kosten voor deelname zijn € 1025,- per jaar. Met het lidmaatschap kan ook gebruik gemaakt worden van allen diensten en evenementen die het reguliere WTC lidmaatschap biedt:

  • 2 keer een B2B Partner Search laten uitvoeren voor het vinden van potentiële partners, dealers of  klanten in het buitenland. 
  • Toegang tot een wereldwijd netwerk bestaande uit 315 WTC kantoren in 92 landen.
  • Deelname aan leden events
  • Deelname aan kenniskringen 

De Export Community North America bestaat uit een selecte groep van maximaal 15 niet-concurrerende Noordelijke MKB bedrijven, niveau DGA’s, General Managers, Export Verantwoordelijken. 

Om in aanmerking te komen voor deze besloten community moet een bedrijf al naar één of naar beide landen exporteren en de ambitie hebben om een volgende stap te zetten. 

Geïnteresseerd? Vragen?

Neem dan contact op via het contact formulier of de contactgegevens onder aan deze pagina. 

Heeft u vragen over de export community North America? Heeft u interesse om deel uit te maken van deze Export Community? Neem dan contact op met: 

Silke Politiek, Project Manager WTC Leeuwarden
Email: s.politiek@wtcl.nl
Mobile: +31 (0)58 294 1632

Harry Bulthuis, Coördinator WTC Leeuwarden
Email: harry@cimarronmarketingadvies.nl
Mobile: +31 (0)6 426 133 38