BEDRIJFSBEZOEK | Dairy Campus

WTC Leeuwarden - Bedrijfsbezoek Dairy Campus - 27 juni 2023

Innovatieve zuivelsector voorbeeld voor elk bedrijf

Dairy Campus in Leeuwarden, het high-tech onderzoeks- en innovatiecentrum van Wageningen Livestock Research is hét innovatiecentrum voor de melkveehouderij en de zuivelketen. Op dinsdag 27 juni openden zij de onderzoeksruimtes en staldeuren voor de Business Club van WTC Leeuwarden.

De Nederlandse zuivelsector heeft een sterke marktpositie in de wereld. Dit komt vooral door de efficiënte productie, hoge melkkwaliteit, goed georganiseerde ketens en het innovatieve vermogen van de sector. De internationale zuivelmarkt is echter sterk in beweging, waardoor de sector meer vraag gestuurd moet gaan werken. Consumenten en overheden stellen daarnaast hogere eisen op het vlak van voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieu en landschap.

Om de internationale concurrentiepositie van de zuivelsector te behouden en te versterken zijn productdifferentiatie, alternatieve toepassingen van melk, meer kostenbewustzijn, verdere ketenintegratie en verduurzaming van de keten noodzakelijk. Samen met het bedrijfsleven wordt er onderzoek gedaan naar actuele onderwerpen als: waterstromen op een melkveebedrijf, precisielandbouw en sensorgebruik of mestbewerking. Op de Dairy Campus wordt iedere dag gewerkt aan innovaties voor de toekomst.

Evert Jan Schouwstra, Managing Director van World Trade Center Leeuwarden, gaf een woord van welkom waarbij hij onze nieuwste leden de kans gaf zichzelf voor te stellen. Vervolgens gaf hij het stokje door aan Aebe Aalberts, bedrijfsleider bij Dairy Campus.

Aebe Aalberts vertelde in zijn presentatie wat de Dairy Campus nu precies zo uniek maakt. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Bezoekers komen uit alle windstreken naar Leeuwarden om te zien wat hier allemaal gebeurt op het gebied van zuivel en melkveehouderij. Zij ontvangen zo’n 12.000 bezoekers per jaar!

Uiteraard kwamen de grootste uitdagingen waarmee de Nederlandse landbouwsector kampt ook aan bod. Buitenlandse bezoekers schrikken hier vaak toch behoorlijk van; hoe gaat Nederland deze puzzel leggen? Zodoende dient Nederland momenteel als gidsland. Grote zuivelproducerende landen hebben al een bezoek aan de Dairy Campus gebracht.

We kregen te zien aan welke onderzoeken er gewerkt worden en welke data en kennis er verzameld wordt om de melkveehouderij te optimaliseren. Op de Dairy Campus hebben zij 500 melkkoeien, 3 hectare aan grasland en worden de nieuwste technieken ingezet en uitgetest. De informatie die daar verzameld wordt helpt om beter voor de koe te zorgen, en om beter op de omgeving te passen. 

Vervolgens bezochten we verschillende stallen om in de praktijk te kunnen zien hoe de onderzoeken gedaan worden. Als kers op de taart waren we getuige van een pasgeboren stierkalf.

De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Bekijk hier de foto’s in het fotoalbum: https://flic.kr/s/aHBqjAKyM7

Foto's WTCL Bedrijfsbezoek aan Dairy Campus 27-06-2023