BEDRIJFSBEZOEK | Dairy Campus

WTC Leeuwarden - Bedrijfsbezoek Dairy Campus - 27 juni 2023

Innovatieve zuivelsector voorbeeld voor elk bedrijf

Dairy Campus in Leeuwarden, het high-tech onderzoeks- en innovatiecentrum van Wageningen Livestock Research is hét innovatiecentrum voor de melkveehouderij en de zuivelketen. Op dinsdag 27 juni openen zij de onderzoeksruimtes en staldeuren voor de Business Club van WTC Leeuwarden.

De Nederlandse zuivelsector heeft een sterke marktpositie in de wereld. Dit komt vooral door de efficiënte productie, hoge melkkwaliteit, goed georganiseerde ketens en het innovatieve vermogen van de sector. De internationale zuivelmarkt is echter sterk in beweging, waardoor de sector meer vraag gestuurd moet gaan werken. Consumenten en overheden stellen daarnaast hogere eisen op het vlak van voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieu en landschap.

Om de internationale concurrentiepositie van de zuivelsector te behouden en te versterken zijn productdifferentiatie, alternatieve toepassingen van melk, meer kostenbewustzijn, verdere ketenintegratie en verduurzaming van de keten noodzakelijk. Samen met het bedrijfsleven wordt er onderzoek gedaan naar actuele onderwerpen als: waterstromen op een melkveebedrijf, precisielandbouw en sensorgebruik of mestbewerking. Op de Dairy Campus wordt iedere dag gewerkt aan innovaties voor de toekomst.

Na de presentatie van Kees de Koning over het internationale belang van de Dairy Campus, bezoeken wij de verschillende stallen. Daar krijgen wij te zien aan welke onderzoeken er gewerkt worden en welke data en kennis er verzameld wordt om de melkveehouderij te optimaliseren. Op de Dairy Campus hebben zij 500 melkkoeien, 3 hectare aan grasland en worden de nieuwste technieken ingezet en uitgetest.  De informatie die daar verzameld wordt helpt om beter voor de koe te zorgen, en om beter op de omgeving te passen. Met de Dairy Campus heeft Leeuwarden het grootste kenniscentrum van de wereld op dit gebied in huis.

Programma:
15.00 uur Inloop deelnemers.
15.15 uur Start van het programma met een woord van welkom door Evert Jan Schouwstra
15.30 uur  Presentatie over de Dairy Campus: wat is de Dairy Campus, wat doen ze, en wat zijn de hot topics op internationaal gebied waar de Dairy Campus in de melkveehouderij mee bezig is? 
16.15 uur Rondleiding door het bedrijf. Verschillende stallen worden bezocht.
17.00 uur – Netwerkborrel

De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een drankje dat ons wordt aangeboden door de Dairy Campus.

Datum:                Dinsdag 27 juni
Tijdstip:               15.00 – 18.00 uur
Locatie:               Dairy Campus
                              Leeuwarden

Aanmelden:
Aanmelden kan via een mail sturen naar wtc@wtcl.nl o.v.v. voor- en achternaam en bedrijfsnaam. Je kunt je aanmelden tot en met donderdag 22 juni.