Aanmelden Marktoriëntatiereis Zuid-Duitsland | 7 tot en met 11 mei 2023

Stap 1 van 2

Deelnemersvoorwaarden behorende bij het aanmeldformulier voor de Marktoriëntatie reis van naar Zuid-Duitsland van 7 tot en met 11 mei 2023.

Om misverstanden te voorkomen en uw en onze belangen te beschermen hanteren we onze algemene leveringsvoorwaarden rond de organisatie en uitvoering van handelsmissies naar het buitenland.

Op de site is het reisprogramma vermeld en momenteel wordt door ons gewerkt om het programma optimaal in te vullen, waarbij de wensen van deelnemers centraal staan.

Retourvlucht vindt plaats vanaf Bremen. Vervoer naar de luchthaven is op eigen gelegenheid.

* Onder voorbehoud van goedkeuring subsidie door RVO
De deelnemers kunnen gebruikmaken van de subsidie SIB Collectieve activiteit. Dit betekent dat de ondernemer voor de betaalde organisatiekosten een subsidie kan aanvragen van 50% van de kosten tot een maximum van 1500,- euro. Dit is met uitzondering van vervoer en verblijfskosten. Uiteraard zullen wij de deelnemers uitvoerig instrueren. Meer informatie is hier te vinden: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sib/collectieve-activiteit
** Bijdrage Rabobank per deelnemer is onder voorbehoud van het aantal deelnemers

Inschrijfgeld
1e persoon per bedrijf
Organisatiekosten & Matchmaking
€ 1525,-
Reis & Verblijf
€ 1050,-
TOTAAL
€ 2575,-
Minus RVO subsidie*
– € 762,50
Minus sponsorbijdrage Rabobank**
– € 500,-
VOOR DEELNEMER
€ 1312,50