The healthcare market in China | REPORT

Rapport 'The healthcare market in China' (update 2021) - WTC Leeuwarden

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 heeft de gezondheidszorg en de biowetenschappensector in de schijnwerpers gezet. Als gevolg van de pandemie besteedt het publiek nu meer aandacht aan onderwerpen als vroegtijdige waarschuwing voor en preventie van besmettelijke ziekten, onderzoek en ontwikkeling van vaccins, medische apparatuur en online medische diensten.

In maart 2021 werd het 14e vijfjarenplan (2021-2025) gepubliceerd, met een gedetailleerd plan voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg en de biowetenschappenindustrie in China. Het plan bestrijkt een hele reeks gebieden, waaronder de algemene planning en terugbetaling voor medische verzekeringen, het meerlagensysteem voor de gezondheidszorg, sociale medische diensten, medische behandelingen op afstand, traditionele Chinese geneeskunde en het beheer van chronische ziekten, en biedt een brede waaier aan ontwikkelingsperspectieven voor deze sectoren.

Dit rapport geeft een overzicht van de gezondheidszorgsector in China. Het eerste hoofdstuk focust op de belangrijkste factoren en drijfveren die de sector in China vorm geven, in het bijzonder de steeds meer ondersteunende rol van de Chinese overheid bij het uitvaardigen van belangrijke ontwikkelingsplannen en regelgeving, alsook de snel vergrijzende Chinese bevolking. Het tweede hoofdstuk biedt een diepere analyse van China’s zorgverleners, met name het aantal openbare vs. particuliere zorginstellingen, diensten, bedden en personeel. Het derde hoofdstuk is het kerngedeelte van het verslag: het biedt actuele informatie over de markt, de regelgeving, de belangrijkste spelers en de vereisten voor markttoegang voor drie subsectoren: (i) farmaceutica; (ii) medische apparatuur; en (iii) diensten in de gezondheidszorg. Het laatste hoofdstuk van het verslag bevat een samenvatting van de belangrijkste kansen, uitdagingen en succesfactoren waarmee Europese kleine en middelgrote ondernemingen rekening moeten houden bij hun verkenning van de zeer concurrerende en moeilijke Chinese markt voor gezondheidszorg.

Download EU SME Centre Report : The healthcare market in China