International Trade Support

ITS logo

International Trade Support (ITS) is een stichting waarbinnen de NHL Stenden Hogeschool en het World Trade Center Leeuwarden de belangrijkste pijlers vormen. In samenwerking met een keur aan partners die actief zijn op het gebied van export, import en internationalisering probeert de Stichting bruggen te slaan, bijeenkomsten en evenementen te organiseren en de tweedelijns begeleiding door Business Support Organisaties (BSOs) te coördineren.