Nederlandse export van goederen ziet stijging in november 2021

De Nederlandse export van goederen is in november vorig jaar sterk gestegen, na een lichte daling in oktober. In totaal is de export vanaf november 2020 met 8,7% gestegen, zo blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In november vorig jaar werden vooral chemicaliën, metaalproducten en transportmiddelen geëxporteerd.

Ook was er een stijging ten opzichte van november 2019. De export is in november 2021 met 0,2% gestegen ten opzichte van dezelfde maand twee jaar geleden. De goederenexport daalde in oktober vorig jaar met 0,6% op jaarbasis. Wel was er sprake van een financiële stijging. De reden hiervoor was de hogere prijs. Volgens het Census Bureau is de export afhankelijk van de ontwikkeling van de belangrijkste afzetmarkt in Nederland.

Volgens het Bureau voor de Statistiek is de huidige situatie nagenoeg hetzelfde als afgelopen november. Het CBS meldt dat de export van grondstoffen in november met 8,7% is gestegen ten opzichte van november 2020. Met name zijn er meer chemicaliën, metaalproducten en transport geëxporteerd dan een jaar geleden. De export steeg met 10,2 procent ten opzichte van november 2019. De invoer van grondstoffen in november steeg met 7,9% vanaf november 2020 en met 9,6% vanaf november 2019. De exportsituatie in januari is nagenoeg gelijk aan die in november.

Het CBS publiceert ook maandelijks exportvoorwaarden op de maandelijkse exportradar. De voorwaarden worden vooral bepaald door de ontwikkeling van de afzetmarkt en de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie, die het belangrijkst zijn voor de Nederlandse export. Radarindicatoren correleren goed met de export, maar een verbetering van de situatie betekent niet noodzakelijk dat de export snel groeit.

Volgens CBS Exportradar is de exportsituatie in januari nagenoeg gelijk aan die in november. De daling van de industriële productie in Duitsland was sterker en de stijging van de reële wisselkoersen was in het nadeel, maar het producentenvertrouwen in Duitsland en het eurogebied nam toe en industriële ondernemers waren optimistischer over bestellingen in het buitenland.

Bron: Centraal Bureau Statistiek (CBS)