Marktkansen Duurzame Infrastructuur & Circulaire Bouw in Vlaanderen

Transfer.LC terugblik handelsmissie Vlaanderen

De Belgische (infra-)bouwsector biedt enorm veel kansen voor Nederlandse bedrijven. Er wordt flink geïnvesteerd in duurzame infrastructuur en circulaire bouw en men is actief op zoek naar Belgisch-Nederlandse samenwerkingsverbanden in alle fasen van de bouwprojecten. Dit werd benadrukt tijdens de handelsmissie Duurzame Infrastructuur & Circulaire Bouw die plaats vond op 19 & 20 mei 2022 in de prachtige Handelsbeurs van Antwerpen, oudste beurs van Europa.

In dit artikel worden kort de hoogtepunten van de missie beschreven. Verder zullen de marktkansen in de bouwsector van België toegelicht worden.

Highlights van de missie

Op 19 mei bestond het programma uit 77 Nederlandse en 100 Belgische partijen die deelnamen aan plenaire sessies, break-out sessies, matchmaking, een uitgebreide netwerklunch en een Cocktail receptie op de residentie van de ambassadeur in Brussel Pieter Jan Kleiweg de Zwaan aan het einde van de dag.

Gedurende de dag hebben Nederlandse minister Liesje Schreinemacher en staatssecretaris Vivianne Heijnen enerzijds en Vlaamse ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir anderzijds, belangrijke bijdragen geleverd.

Ruim 200 door TRANSFER.LC opgezette een-op-een gesprekken hebben plaatsgevonden en er is tenslotte een MOU ondertekend tussen een Vlaamse en Nederlandse partij.

Transfer op handelsmissie Belgie 2022

Op 20 mei, de tweede missiedag, bestond het programma voornamelijk uit groepsbezoeken naar Bouwheer Lantis, Willemen Infra, Colruyt Group Molens van Orshoven & Silo’s. Per organisatie werden hun ambities en uitdagingen om bestaande en nieuwe bouwprojecten te verduurzamen besproken. Tot slot om het hele programma plezierig af te sluiten was er een borrel met alle deelnemers.

Wat zijn de marktkansen voor uw duurzame infrabouw bedrijf in Vlaanderen?

In Vlaanderen zijn op dit moment al veel Nederlandse bedrijven actief in de duurzame infrabouw. Er wordt voor 5 miljard geïnvesteerd in nieuwe en bestaande projecten, waaronder de Oosterweelverbinding en grote ring Brussel.

Er is behoefte aan extra capaciteit én aan innovatieve methodes die Nederlandse bedrijven bieden. Mede hiermee hoopt men de hoge ambities van bijvoorbeeld het Oosterweel-project en de uitvoering van de V&R-opgaven te kunnen realiseren.

Wat zijn de marktkansen voor uw duurzame en circulaire bouwbedrijf in Vlaanderen?

Grootschalige renovatieopgave van de woning- en utiliteitsbouw. Hier ligt een grote opdracht voor het energetisch renoveren van bestaande gebouwen, flexibel en meervoudig ruimtegebruik en circulaire stadsplanning.

Grote investeringen leiden tot opdrachten voor toeleveranciers van de woning- en utiliteitsbouw.

Zo is Vlaanderen in het kader van post-corona relance gestart met een grootschalig programma om de duurzame renovatie van woningen en andere gebouwen te versnellen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeert tot 2024 ruim € 350 miljoen via het Renolution-programma om een verdrievoudiging van de renovatieopgave te realiseren.

Nieuwe (grootschalige) aanbestedingen en opdrachten waar Nederlandse bedrijven ook de vruchten van kunnen plukken. Initiatieven als de Green Deal Circulair Bouwen en de Green Deal Circulair Aankopen (GDCA) bevorderen de circulaire aanpak in het gewest.

Meer weten over de kansen voor uw bedrijf in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, of de America’s? Neem dan deel aan de consultdagen die WTC Leeuwarden binnenkort organiseert. Uiteraard kunt u ons ook altijd een geheel vrijblijvend email sturen naar headoffice@transfer.LC

Logo Transfer