Wij schrijven de volgende contactpersonen in als leden
Contactpersoon 1
Contactpersoon 2 (optioneel)
Deelname geldt voor 12 maanden en gaat in per de eerste dag van de volgende maand. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. U kunt middels post of mail (wtc@wtcl.nl) uw deelname beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Zie onze website (www.wtcl.nl) voor een overzicht van de voordelen per lidmaatschap. Op verzoek sturen wij u de statuten.