THEMABIJEENKOMST: BLOCKCHAIN

Bijna dagelijks kun je lezen over blockchain. Wat dat is en wat dat doet of kan doen voor je organisatie is voor velen nog onduidelijk. Blockchain heeft te maken met processen, digitalisering, vertrouwen, maar vooral ook transparanter zaken doen. Omdat er nog veel onduidelijk is over dit fenomeen organiseren wij een themabijeenkomst. Twee experts vertellen over de werking van blockchain en hoe dit in de praktijk werkt aan de hand van een aantal praktijk cases.

Momenteel is Bitcoin de belangrijkste toepassing van Blockchain. De opzet en techniek die achter dit fenomeen liggen worden nu gebruikt voor diverse andere toepassingsgebieden waaronder het verifiëren van transacties in databases, interne beheersing, verslaggeving, toezicht, audit, stroomlijning van processen, en vereenvoudigen van waardeketens.

Blockchain gaat de manier waarop productinformatie door de keten heen gesluisd wordt drastisch veranderen. Dit heeft grote voordelen voor traceerbaarheid en transparantie. Blockchain is vooral een oplossing als partijen elkaar niet volledig vertrouwen.

Sonja van der Meulen, specialist financiële logistiek en blockchain specialist bij de Rabobank, zal uitleg geven over blockchain, wat is het en wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast zal zij vertellen over een eigen blockchain die de Rabobank heeft ontwikkeld samen met een flink aantal andere Europese banken onder de naam We.Trade. Peter Oosterhoff, docent bij de RUG te Groningen (faculteit Economie en Bedrijfskunde) en voormalig IT-manager bij Koopman Logistics heeft de afgelopen jaren succesvol gewerkt aan een blockchain voor de auto-industrie. Hij zal deze “Koopman case” toelichten.

PROGRAMMA

15.30 – 16.00 uur Ontvangst door Evert Jan Schouwstra (WTC Leeuwarden)
Voorstellen nieuwe leden
16.00 – 17.30 uur Introductie Blockchain door Sonja van der Meulen (Rabobank)
Praktijkcase door Peter Oosterhoff (RUG)
Vragen
17.30 – 18.00 uur Lancering WTC Business Academy i.s.m. Holland Opleidingen Groep
18.00 – 19.00 uur Netwerken met hapje en drankje

SPREKERS

Sonja van der Meulen

Specialist Financiële Logistiek bij Rabobank

In mijn functie ben ik een sparringpartner voor bedrijven op het gebied van cash & riskmanagement. Denk hierbij aan zaken als ‘wat zijn mijn risico’s bij export?’, ‘hoe weet ik zeker dat ik betaald krijg voor mijn goederen?’ en ‘hoe zorg ik dat mijn werkkapitaal altijd voldoende is om mijn betalingen te doen?’ Daarbij speelt innovatie een grote rol. Nieuwe toepassingen en mogelijkheden om het handelsverkeer en het betalingsverkeer te vergemakkelijken volgen elkaar in rap tempo op. Daar kunnen bedrijven hun voordeel mee doen. Ik zorg er voor dat ze op de hoogte zijn en onderzoek samen met het bedrijf de mogelijkheden om hun business gemakkelijker kan maken en kan laten groeien.

Onderwerp: Blockchain, hype of de toekomst?

De blockchain technologie is revolutionair. Naar verwachting zal blockchain de komende decennia grote impact hebben op bedrijven en consumenten. Nagenoeg Iedereen kent Bitcoin, de eerste toepassing van Blockchain technologie. Er is echter ontzettend veel meer mogelijk met blockchain. Het Blockchain Acceleration Lab van Rabobank werkt bijvoorbeeld samen met startups en experts aan blockchain-experimenten. In deze presentatie wordt ingegaan op de werking en de mogelijkheden die blockchain biedt. Daarnaast komen er aantal voorbeelden voorbij van blockchain-toepassingen die nu al ‘in de lucht zijn’ en van toepassingen die in ontwikkeling zijn.

Peter Oosterhoff

Peter Oosterhoff behaalde een masterdiploma aan de Universiteit Twente op het gebied van informatiesystemen. Hij werkt momenteel aan de Rijksuniversiteit Groningen (supply chain management) en bij de HLB Groep in Wijster (landbouw). De afgelopen 2 jaar was Peter verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een blockchain-toepassing in internationaal autotransport voor Koopman Logistics. Hij zal deze reis delen en uitleggen waarom blockchain-technologie in dit geval cruciaal was voor succes. Deze oplossing won een Nederlandse Timmie IT Award en behoorde eerder dit jaar ook tot de finalisten in de Automotive Innovation Award.

Als eerste logistieke automotive-dienstverlener in Europa heeft Koopman Logisitcs het gehele logistieke proces gedigitaliseerd door middel van blockchain. Blockchain maakt het mogelijk om logistieke data versleuteld op te slaan, zodat manipulatie niet meer mogelijk is. Door in de hele logistieke keten alle data van het voertuig vast te leggen, geven ze hun klanten enorme mogelijkheden om het inzicht in hun keten te vergroten en hun processen te optimaliseren. Bovendien wordt zo voorkomen dat met kilometerstanden wordt gefraudeerd, een bekend probleem bij de internationale verkoop van gebruikte voertuigen. Daarnaast helpen zij de grote automobielfabrikanten waarvoor ze werken, om voor hun dealers meer inzicht te verschaffen over het daadwerkelijke moment van levering van de bestelde auto

AANMELDEN

Aanmelden kan via y.sissing@wtcl.nl. Neem gerust een van uw zakelijke relaties mee voor wie deze bijeenkomst en ons netwerk interessant kan zijn. Per WTC-lid kunt u 1 introducé meenemen. Graag bij aanmelding de voor- en achternaam en bedrijfsnaam vermelden van uw introducé.

LOCATIE

Datum: Dinsdag 10 september 2019
Tijd: 15.30 – 19.00 uur
Locatie: Holland Opleidingen Groep
BusinessCentre Bercoop
Willinge Prinsstraat 20
8421 PE Oldeberkoop