WTC Businessclub bijeenkomst “Privacy wetgeving: wees voorbereid”

DE AVG, BENT U ER KLAAR VOOR? Bent u aansprakelijk bij een datalek? Wij laten ons op technisch, beleidsmatig en juridisch gebied voorlichten door WTC lid De Boer & Egberts, Arrix en Meeùs. De bijeenkomst vindt plaats bij SC Cambuur.

Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven, gemeenten, provincies en waterschappen zich aan de nieuwe Europese regels omtrent privacy houden. Wat betekent dit voor uw organisatie en bent u goed voorbereid?

Graag nodigen wij u uit voor de eerstvolgende bijeenkomst op donderdag, 8 februari 2018. Deze bijeenkomst staat in het teken van informatiebeveiliging en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Tijdens deze inspiratiesessie wordt u geïnformeerd over de technische aspecten (door Arrix), de beleidsmatige aspecten (door Meeùs) en de juridische aspecten (door De Boer & Egberts Advocaten). Voorafgaand aan het thema neemt SC Cambuur ons mee in de organisatie van een voetbalbedrijf.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens deze sessie wordt u geïnformeerd over innovaties op het gebied van digitalisering en de naderende veranderingen in wet- en regelgeving, op het gebied van privacybescherming en aansprakelijkheid, zoals:
– wanneer is uw organisatie aansprakelijk voor een datalek?
– wat behelst een datalek?
– kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor een datalek?
– bent u als ondernemer/bestuurder aansprakelijk wanneer de AVG niet op een juiste wijze binnen
uw organisatie is geïmplementeerd?
– en hoe voorkomt u aansprakelijkheid?

Aan de hand van een praktijksituatie wordt u meegenomen in de risico’s die organisatie, bestuurder en ondernemer lopen. Specialisten lichten voorbeelden toe en staan klaar om vragen te beantwoorden. Na afloop heeft u een concreet beeld van de stappen die uw organisatie nog dient te nemen vóór 25 mei 2018.

LOCATIE
Deze bijeenkomst vindt plaats bij en wordt gehost door SC Cambuur, Cambuurplein 44, 8921 RG LEEUWARDEN

PROGRAMMA

16.30 – 17.00 uur Inloop en registratie
17.00 – 17.10 uur Opening en welkomstwoord
door Evert Jan Schouwstra, managing director WTC Leeuwarden
17.10 – 17.20 uur Organisatie van een voetbalclub
door Ard de Graaf, algemeen directeur SC Cambuur
17.20 – 19.00 uur Peter Jan Hoogland en Alex Bakker, Arrix (technisch aspect)
Matthijs de Jong, Meeùs (beleidsmatig aspect)
Hans de Boer, De Boer & Egberts Advocaten (juridisch aspect)
19.00 – 20.00 uur Netwerkbuffet
20.00 uur Einde

 

Contactpersoon
Voor vragen en meer informatie kunt u zich wenden tot Wilma Couperus (e-mail: w.couperus@wtcl.nl of tel. 06 – 1162 9140).

Aanmelden
Aanmelden kan door het sturen van een email naar Wilma Couperus: w.couperus@wtcleeuwarden.nl o.v.v. uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres. Als WTC lid kunt u een introducé meenemen. Ook van haar of hem horen wij graag de voor- en achternaam en de bedrijfsnaam.

Mocht u specifieke vragen behandeld willen zien dan kunt u deze via uw aanmelding aan ons doorgeven.

Laat een reactie achter