Subsidieregeling stalinnovaties aangepast

Veehouders die een nieuwe techniek of maatregel hebben bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen, kunnen een subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van stalinnovaties. Deze regeling is door het ministerie van Landbouw aangepast. Er is deze ronde €25 miljoen beschikbaar.

Met de aangepaste regeling kan ook een combinatie van staltechnieken en managementmaatregelen worden ontwikkeld. Wie al is begonnen met ontwikkeling van een innovatie en deze nog niet heeft bemeten, kan in de aangepaste regeling ook alleen voor de meetfase subsidie aanvragen. In de eerste fase van projecten wordt 25% van de kosten gesubsidieerd.

Ook pluimveehouders kunnen nu deze subsidie aanvragen. De regeling was al open voor houders van melkvee, vleeskalveren, varkens en melkgeiten. De regeling is bedoeld voor innovatie in zowel een nieuw als bestaand stalsysteem. Onder stalsystemen vallen: dierenverblijven, mestopslag, voeropslag, mestkelders en mestbewerkingsinstallaties.

€25 miljoen subsidie
Deze aanvraagperiode is in totaal €25 miljoen beschikbaar. €9,2 miljoen voor varkenshouderijen, €8,8 miljoen voor melkveehouderijen, €3 miljoen voor pluimveehouderijen en voor zowel melkgeitenhouderijen als vleeskalverenhouderijen €2 miljoen.

Aanvragen kan vanaf 24 februari tot en met 4 mei 2021. De komende jaren komen er nog meer aanvraagperiodes voor deze subsidie.

Bron: BoerenBusiness
Auteur: Linda van Eekeres

Laat een reactie achter