Ruim €1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor innovatie Fries mkb

Ondernemers en organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor het ontwikkelen, leveren of investeren in een innovatief project. Na subsidies voor opleidingen, stages en de maatschappelijke regelingen, gaan vanaf 8 oktober drie subsidieregelingen open die gericht zijn op innovatie en het stimuleren van de brede welvaart in Fryslân. Hiermee wil de provincie Fryslân bevorderen dat organisaties in crisistijd ook aan hun toekomst kunnen werken.  

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Dit pakket aan subsidieregelingen is bedoeld om perspectief te bieden na de crisis, hoe zorgen we dat we zo goed mogelijk uit de crisis komen? Onder andere door in te zetten op innovatie, onderzoek en ontwikkeling.”

Regeling: Innovatiematrix 

Met de regeling ‘Innovatiematrix Fryslân’ kan een subsidie aangevraagd worden van 2.500 euro voor het (laten) ontwikkelen van een innovatief projectplan, dat bijdraagt aan de brede welvaart. 

Hiervoor is geen eigen bijdrage nodig, maar wel een verplicht gesprek met Friese experts uit verschillende disciplines. Vervolgens wordt elk projectidee gekoppeld aan een medewerker van Ynbusiness die vervolgstappen bespreekt, voortgang monitort en eventueel advies geeft. 

Regeling: Nieuwe economie challenge

Organisaties die een innovatief idee verder willen ontwikkelen, kunnen subsidie aanvragen in het kader van de regeling ‘nieuwe economie challenge Fryslân’.

Zo kan de subsidie gebruikt worden om te investeren in kennis en materiaalkosten, om bijvoorbeeld een prototype te ontwikkelen. De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000,-.

Regeling: Toekomstgericht investeren

Met de regeling ‘toekomstgericht investeren’ kunnen organisaties subsidie aanvragen om innovatieve projecten te vermarkten. Ook kan de subsidie worden toegepast op innovatie in productie- en overige bedrijfsprocessen. De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van 15.000 euro per project. 

Om voor deze subsidies in aanmerking te komen, moet het project een bijdrage leveren aan innovatie binnen een van de vijf transities en de brede welvaart van Fryslân. Dit betekent dat het bijdraagt aan structurele veranderingen van lineaire naar circulaire economie, van fossiele naar duurzame energie, van zorg naar positieve gezondheid, van analoog naar digitaal of naar de 1,5-metereconomie. 

De subsidies zijn vanaf 8 oktober aan te vragen via www.fryslan.frl/herstelpakket.

Bron: Provincie Fryslân

Laat een reactie achter