Evert Jan Schouwstra

Managing Director

Na 20 jaar internationaal actief te zijn geweest (export naar meer dan 60 landen) voor diverse bedrijven en organisaties ben ik van 2005 tot en met 2014 werkzaam geweest bij de Kamer van Koophandel als Senior Trade Consultant. Ik heb daar bedrijven ondersteund en geadviseerd in het zakendoen met het buitenland. Ik heb grote evenementen zoals de Internationale handelsdag  en diverse handelsmissies georganiseerd. Ik vind het belangrijk dat het onderwijs dicht bij het bedrijfsleven moet staan en ben daarom vice-voorzitter van de Adviesraad voor de opleiding International Business and Management Studies in Leeuwarden. Daarnaast ben ik coach voor het programma  Starters International Business van RVO en bij het programma International Business Talent van de Hanze Hogeschool. Van 2011 tot en met 2013 was ik gedetacheerd bij het WTC en sinds 1 januari 2015 ben ik definitief over gegaan.

Het is mijn doel om onze regio en zoveel mogelijk bedrijven te laten profiteren van het unieke WTC concept. Ik zal er alles aan doen om ons netwerk, onze activiteiten en onze dienstverlening zo te ontwikkelen dat het vanzelfsprekend is om bij ons aangesloten te zijn. Hopelijk tot snel.

Froukje Kooistra

Manager operations

Met Friese roots en met 20 jaar buitengaats werken en wonen nu actief in en voor Noord-Nederland. Mijn 32 jaar werkervaring neem ik in mijn rugzak voor u mee. Voor A.T. Kearney, een internationaal, strategisch adviesbureau met 56 kantoren wereldwijd, was ik 10 jaar als coördinator Werving & Selectie en Trainingen internationaal aan het werk. Ik coördineerde o.a. de recruiting van A.T. Kearney bij INSEAD in Fontainebleau / Singapore en de US Business schools (GSB Chicago, Kellogg, Michigan, Wharton, Harvard etc).

Voor mij zit de drive in het woord verbinden. Organisatorisch alle puzzelstukjes aan elkaar verbinden tot een prachtig geheel. Mensen met mensen in contact brengen zodat daadwerkelijk zaken in gang gezet kunnen worden. Daar ga ik voor. Tot ziens.

Liset Adnan-Eertman

Management Assistent

Sinds augustus 2016 ben ik aan de slag bij World Trade Center Leeuwarden voor 4 dagen in de week. In deze zomer heb ik mijn studie European Studies aan de NHL succesvol afgerond. Via het Export Carrousel ben ik in contact gekomen met verschillende internationale bedrijven in Noord Nederland. In dat programma tijdens mijn studie mocht ik samen met een aantal andere studenten werken aan een exportplan voor een ondernemer uit de regio. Superleuk, intensief en leerzaam. Naast deze ervaring en een half jaar studie in Istanbul ligt nu mijn uitdaging om u en het team van WTC Leeuwarden te ondersteunen. Ik wil graag onze leden en bedrijven uit de regio beter leren kennen. Graag tot binnenkort.

Stagiairs

World Trade Center Leeuwarden werkt graag met stagiairs. Jonge mensen met de nieuwste kennis die wij kunnen inzetten voor onze leden. En daarnaast kunnen wij jonge mensen een stukje werkervaring meegeven.

Voor de tweede helft van het jaar 2017 worden wij ondersteund door drie studenten – Henk, Niels en Kalina.

Henk Veldhuizen studeert geschiedenis en theologie aan de RUG. Zijn focus ligt op eigentijdse geschiedenis van Midden- en Oost-Europa. Tijdens zijn studie heeft hij al vele landen in deze regio mogen bezoeken. Hij is betrokken bij de Business Academy en werkt aan de profilering van WTC Leeuwarden.

Niels Remigius studeert dit jaar af als communicatie expert. Voor de General Assembly zet hij zich in om de communicatiestromen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Tijdens zijn studie Communicatie aan de NHL heeft hij stage gelopen bij de Leeuwarder Courant en een semester gestudeerd in Hongkong.

Kalina Vrieze zal een coördinerende rol vervullen tijdens de organisatie van de General Assembly. Zij doet de master History Today met een specialisatie op Midden- en Oost-Europa. Ze heeft gestudeerd in Moskou en stage gelopen bij het Nederlands consulaat in Sint-Petersburg.