Interview met partner Circulair Friesland

Circulair Friesland wil Fryslân laten groeien naar de top 3 meest circulaire regio’s in Europa en het goede voorbeeld zijn voor de volgende generaties. Circulariteit is momenteel een trending topic en de druk omtrent de circulaire economie neemt toe. Evert Jan van Nijen, directeur Circulair Friesland heeft een kort interview gegeven over de organisatie Circulair Friesland.

Zou je Circulair Friesland kunnen beschrijven in één zin?

Een breed gevarieerde groep van ca. 100 bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties in Fryslân die als vereniging samenwerken aan de circulaire ambitie in een triple helix-verband: bedrijven, overheden en kennisinstellingen, maar in ons geval ook maatschappelijke organisaties.

Wat is de missie en visie van Circulair Friesland?

Fryslân als één van de drie meest circulaire regio’s in Europa in 2025, en een voorbeeld zijn voor de volgende generatie.  

Waarom is circulariteit zo belangrijk voor bedrijven in Nederland?

Allereerst neemt de maatschappelijke druk snel toe om in een circulaire economie te leven en te werken. Dit betekent dat het voorlopig bedrijven een voorsprong in de markt geeft om circulair te werken. Over een aantal jaren is circulariteit een voorwaarde om concurrerend te zijn.

Wat is een uitdaging voor het aankomende jaar?

Het starten van een aantal aansprekende concrete projecten samen met de leden. Waaronder een aantal projecten waar we komend jaar mee starten: We bouwen in samenwerking met de leden het Circulair Inkoopprogramma uit voor overheden maar nu ook voor het eerst voor bedrijven en semipublieke organisaties zoals onderwijs en zorg. Alleen al de overheden in Fryslân kopen jaarlijks voor 1,5 miljard euro in aan fysieke goederen. Dat is interessant want als de circulaire marktvraag toeneemt wordt het interessant voor de grote groep MKB-bedrijven in Fryslân om hun business circulair te maken. Daarbij gaan we overigens de bedrijven helpen met Circo Track, een ander project dat we op poten zetten. In een interessant programma van een aantal dagen maken de deelnemende ondernemers een circulair businessplan waarmee ze de volgende dag aan de slag gaan.  

Hoe hebben jullie de corona crisis ondervonden?

Het directe contact, elkaar ontmoeten, is voor leden van een vereniging belangrijk. Anders word je geen lid. Dit was afgelopen jaar een stuk lastiger. Toch hebben we dat met digitale technieken best goed weten op te vangen, is ons beeld. Zo hebben we recent een serie ambitiegesprekken met kleine groepen leden georganiseerd. We merkten hoe belangrijk en positief dit werkte in de vorm van concrete afspraken en inspiratie over en weer met praktijkvoorbeelden. Een deel van deze technieken zullen we straks, als we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten, vast en zeker blijven inzetten.

Voor meer informatie, bekijk de website van Circulair Friesland: https://circulairfriesland.frl/