De subsidieregeling International Business Fryslân (IBF)  en Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 ondersteunt MKB-ondernemers financieel bij het realiseren van internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten.

Op 1 november 2016 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân ter uitvoering van het economisch investeringsprogramma Wurkje mei Fryslân, in het kader van het aanvalsplan Internationaal Ondernemen, de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 vastgesteld. Gedeputeerde Staten stellen € 1,8 miljoen beschikbaar voor internationale marktontwikkelingsactiviteiten en marktverkenningsactiviteiten.

Marktverkenning:
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Marktonderzoek
  • Exportplan
Marktontwikkeling:
  • Kennisvergroting export
  • Vertaling export
  • Ontwikkelingsprogramma
  • Matchmaking

Per aanvraag kan voor 1 van de bovengenoemde activiteiten subsidie worden aangevraagd. Het is niet mogelijk meerdere subsidieaanvragen op 1 formulier in te dienen. Voor elke aanvraag dient een afzonderlijk formulier ingevuld te worden. Aanvragen kunnen ingediend worden van 7 november 2016 tot en met 31 december 2020.

Nota bene: het stapelen van subsidie aanvragen is niet mogelijk. De MKB-er kan ondersteuning vragen bij 1 organisatie.

Voor meer informatie over subsidies kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier!

Meer informatie

Meer informatie

Bezig met versturen