Benieuwd naar de resultaten? het rapport is onderaan de pagina te downloaden.

Doel van het onderzoek

In samenwerking met de ANNO gemeenten en projectpartners hebben wij als doel gesteld om zowel de export als ook het aantal exporteurs in de regio te laten groeien. Wij willen bedrijven een programma van instrumenten bieden om dit te realiseren. Om te weten te komen wat ondernemers nodig hebben wordt geïnventariseerd wat de exportambitie is in deze vier gemeenten.

Hoe gaan wij dit doen?
De komende maanden zullen een drietal exportadviseurs bedrijven gaan bellen om de inventarisatie uit te voeren. Zij zullen daarbij ondersteund worden door het WTC. Met de bedrijven die in gesprek willen gaan over hun exportambitie wordt een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. Dit is bij voorkeur fysiek maar kan ook digitaal.

Welke bedrijven worden benaderd?

Door gericht bedrijven te bellen en te bezoeken in deze Gemeenten streven wij naar een deelname aan het onderzoek van minstens 200 bedrijven. Deze bedrijven worden random geselecteerd uit de meest kansrijke sectoren: industrie, groothandel, zakelijke dienstverlening en logistiek.

Naast de sectoren en de vraag of een bedrijf exporteert zal er geïnventariseerd worden in welke fase een bedrijf zit:

Op hoofdlijnen onderscheiden wij een 4-tal fasen bij bedrijven met exportmogelijkheden:

  1. Onbewuste bedrijven – Een bedrijf is onbewust als zij een dienst bieden of een product produceren waarvan zij zich niet bewust zijn dat dit mogelijk ook over de grens verkocht kan worden.
  2. Oriënterende bedrijven – Oriënterend is een bedrijf dat weet dat zij een product of dienst hebben dat exportabel is maar die de eerste stappen nog moeten gaan zetten.
  3. Startende bedrijven – Dit zijn bedrijven die korter dan 3 jaar aan het exporteren zijn en die export structureel willen maken binnen hun organisatie
  4. Ervaren exporteurs – bedrijven die meer dan 3 jaar exporteren en die op zoek zijn naar nieuwe markten en verdere professionalisering

Resultaat:

Als resultaat weten we in welke mate deze bedrijven geïnteresseerd zijn in export of het uitbreiden van hun export en of er behoefte bestaat aan, en wat voor exportondersteuning.  De bedrijven met ambitie wordt de mogelijkheid geboden hun voorkeur aan te geven welke instrumenten zij graag willen inzetten om hun ambitie waar te maken. Eén van de instrumenten is het formeren van groepen van gelijkgestemden zogenaamde exportwerkgroepen. Dat kan naar fase in de export zijn (van onbewust tot ervaren exporteur) of naar sector (bijvoorbeeld exporterende bedrijven in de metaal sector of de bouwsector).

Met de bedrijven aan de slag

Alle bedrijven met interesse voor exportondersteuning willen wij zoveel mogelijk direct bedienen en al laten inschrijven op instrumentarium dat beschikbaar is via landelijke en regionale overheid, marktpartijen en andere organisaties. Bedrijven kunnen daardoor snel aan de slag.  Alle bedrijven met interesse voor een eerstelijns advies worden doorverwezen naar Ynbusiness.

Duur van het project 

In oktober 2022 worden de resultaten op een congres bekendgemaakt.

Financiering vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda 
 
De Regiodeal Noordoost-Fryslân biedt kansen om de kracht van de regio te versterken. Projecten die de economie in de regio versnellen kunnen subsidie aanvragen vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda. Het betreft hier de samenwerking tussen de 3 “O”s Ondernemers, Onderwijs en Overheid. WTC is aanvrager en projectleider. 

Resultaten

Op 31 oktober 2022 zijn de resultaten van het project gepresenteerd. 

Bent u geïnteresseerd in de resultaten? Hieronder is het volledige rapport te downloaden

"Met het kennen van de exportambitie en wat bedrijven nodig hebben om internationaal te groeien kunnen de Gemeenten gericht ondersteuning gaan bieden. Door daarna echt aan het werk te gaan met de bedrijven zal de export flink kunnen groeien. Dat is goed voor de regio in profilering en economische groei. De komende weken zullen een 3-tal adviseurs bedrijven gaan bellen en bezoeken. Ik hoop op een grote deelname bereidheid zodat de ambitie duidelijk wordt.”
Evert Jan Schouwstra, Managing Director WTC Leeuwarden
Evert Jan Schouwstra
Projectleider

Partners

Deelnemende gemeenten

de adviseurs

Samen meer dan 60 jaar exportervaring

Age Knol

Adviseur

Jos Steigstra

Adviseur

Douwe P. Oberman

Adviseur

Contactformulier

Wilt u meer informatie over het project? Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op.