Subsidies

Internationaal zakendoen brengt financiële investeringen met zich mee. Op landelijke en op provinciaal niveau zijn er diverse subsidiemogelijkheden voor het MKB. Zo zijn er vouchers voor coaching, juridisch en fiscaal advies, marktverkenning, marktontwikkeling, handelsmissies en beurzen.

 

Subsidie mogelijkheden voor de MKB-er*

*  Het stapelen van subsidie aanvragen is niet mogelijk. De MKB-er kan ondersteuning vragen bij 1 organisatie.

Provincie Friesland

De subsidieregeling International Business Fryslân (IBF) Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 ondersteunt MKB ondernemers financieel bij het realiseren van internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten.

 

Nieuw: IBF Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

Op 1 november 2016 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân ter uitvoering van het economisch investeringsprogramma Wurkje mei Fryslân, in het kader van het aanvalsplan Internationaal Ondernemen, de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 vastgesteld. Gedeputeerde Staten stellen € 1,8 miljoen beschikbaar voor internationale marktontwikkelingsactiviteiten en marktverkenningsactiviteiten.

Marktverkenning:
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Marktonderzoek
  • Exportplan
Marktontwikkeling:
  • Kennisvergroting export
  • Vertaling export
  • Ontwikkelingsprogramma
  • Matchmaking

Per aanvraag kan voor 1 van de bovengenoemde activiteiten subsidie worden aangevraagd. Het is niet mogelijk meerdere subsidieaanvragen op 1 formulier in te dienen. Voor elke aanvraag dient een afzonderlijk formulier ingevuld te worden. Aanvragen kunnen ingediend worden van 7 november 2016 tot en met 31 december 2020.

subsidieformulieren

Klik op het overzicht voor de formulieren

 

Tot eind 2017: IBF Handelsmissies en Beurzen – Subsidieregeling

Bent u op zoek naar zakenpartners in een nieuwe buitenlandse markt? Dan kunt u nu een subsidie aanvragen voor deelname aan een uitgaande handelsmissies of deelname aan een internationale vakbeurs. Dit kan tot en met 31 december 2017.

subsidieformulieren-handelsmissies-en-beurzen-tot-december-2016

Klik op het overzicht voor alle formulieren

 

 

Provincie Groningen 

Naast Venturelab en Student Consultancy van de RUG zijn wij in februari jl. geaccrediteerd voor een aantal van onze activiteiten door de Provincie Groningen. Denk bij de activiteiten aan handelsmissies, coaching, partnersearch (matchmaking), exportstart en marktonderzoek bij het uitbreiden van export en het leggen van contacten met buitenlandse partners. Dit biedt prachtige subsidiekansen voor ondernemers in de Provincie Groningen .

De landelijke regelingen van RVO zijn uiteraard eveneens van toepassing. *Het stapelen van subsidie aanvragen is niet mogelijk. De MKB-er kan ondersteuning vragen bij 1 organisatie.

 

Provincie Drenthe

Drenthe biedt MKB’ers die zaken willen doen in het buitenland subsidie mogelijkheden via het programma ‘Ik ben Drents ondernemer“.
Deelname aan de handelsmissies die wij organiseren staat los van het bovenstaande programma. MKB-ers uit Drenthe kunnen 50% subsidie aanvragen bij deelname aan onze handelsmissies voor matchmaking en organisatie. Mocht u daar interesse in hebben informeer dan f.kooistra@wtcleeuwarden.nl. Wij brengen u in contact met de juiste persoon bij de Provincie Drenthe. De landelijke regelingen van RVO zijn eveneens van toepassing. *  Het stapelen van subsidie aanvragen is niet mogelijk. De MKB-er kan ondersteuning vragen bij 1 organisatie.

 

Landelijke mogelijkheden voor de MKB-er

RVO biedt MKB ondernemers die internationaal zakendoen of zaken willen doen:

Klik hier voor de RVO website en hier voor de SIB regeling en coaches in Noord-Nederland.