Going abroad? Go well prepared!

Wilt u groei realiseren door te gaan exporteren of wilt u focus en structuur aanbrengen bij uw exportactiviteiten?

Hoe pakt u dat goed aan? Waar zit uw kracht? Welke markten bieden kansen? En wat moet u doen om die kansen te verzilveren?

Met het coachingstraject van Starters International Business komt u tot een duidelijk stappenplan waarmee u direct aan de slag kunt. Onze coaches – Trade Associates – hebben zelf minstens 15 jaar met hun voeten in de internationale klei gestaan. Voor u als deelnemer brengen zij een schat aan praktische ervaring mee.

Het coachingstraject

Het coachingstraject bestaat uit drie à vier gesprekken met uw coach. Tijdens deze gesprekken komt het volgende aan bod:

1. Waar is uw onderneming goed in? Wat wilt u bereiken? Welke landen bieden kansen?
2. Hoe aantrekkelijk zijn de gekozen landen? Welke landen bieden de beste mogelijkheden?
3. Wat heeft u nodig om uw kansen in de gekozen landen te verzilveren?

De resultaten worden samengevat in een actieplan. Het traject duurt gemiddeld vier maanden.

 Kom ik in aanmerking?

1. U bent mkb-ondernemer. Met de mkb-toets kunt u nagaan of uw organisatie geldt als een mkb-onderneming.
2. In het afgelopen jaar bedroeg de export niet meer dan 25 procent van de totale omzet van uw onderneming; of uw onderneming staat niet langer dan drie jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
3. In totaal mag uw onderneming, of de groep waartoe uw onderneming behoort, in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.

Voor verschillende sectoren gelden extra voorwaarden:

1. Voor de sector wegvervoer geldt een plafond van € 100.000.
2. Voor de visserijsector geldt een plafond van € 30.000.
3. Voor de landbouwproductiesector geldt een plafond van € 15.000.

Als Starters International Business iets voor u is, neem dan contact op met één van de samenwerkende WTC’s in Nederland. Na een eerste oriënterend gesprek kunt u in overleg met uw adviseur een voucher aanvragen voor deelname aan het coachingstraject. Bij uw voucheraanvraag moet u ook een verklaring invullen, waaruit blijkt dat u niet te veel de-minimissteun heeft ontvangen. 

WTC beschikt over een team van ervaren exporteurs met minimaal 15 jaar praktijkervaring die bedrijven begeleiden. Dit is ons team. 

voor meer gedetailleerde informatie over de SIB-regeling, zie de brochure.

Wilt u een vrijblijvend gesprek hierover, neem dan contact met ons op!

Meer informatie

Meer informatie

Bezig met versturen