Subsidies

Internationaal zakendoen brengt financiële investeringen met zich mee. Op landelijke en provinciaal niveau zijn er diverse subsidiemogelijkheden voor het MKB. Zo zijn er vouchers voor coaching, juridisch en fiscaal advies, marktverkenning, marktontwikkeling, handelsmissies en beurzen.

Notabene: Het stapelen van subsidie aanvragen is niet mogelijk. De MKB-er kan ondersteuning vragen bij 1 organisatie.