Handelsmissie Frankrijk

11 t/m 15 NOVEMBER 2018 | Handelsmissie FRANKRIJK

Deadline 15 september voor aanmelden. Een individueel traject is altijd mogelijk. Neem contact op voor de mogelijkheden. We helpen u graag!

Bent u een ondernemer met internationale ambities? En wilt u snel de juiste contacten leggen in Frankrijk? Ga dan mee met onze uitgaande handelsmissie naar Frankrijk van 11 t/m 15 november 2018!

Deelname aan deze missie is een uitstekende gelegenheid om bedrijven en organisaties te leren kennen en uw business een boost te geven. Wij werken nauw samen met verschillende partijen waaronder ons eigen WTC netwerk, ambassades, consulaten en andere handelsbevorderende organisaties. Twee Frankrijk experts, die de handelsmissie zullen voorbereiden, kunnen ervoor zorgen dat de deuren bij bedrijven gemakkelijker voor u open gaan. Daarnaast kunt u, mits u aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komen voor 50% subsidie!

Waarom is Frankrijk interessant voor u?

In Frankrijk liggen nog erg veel kansen voor ondernemers, zo is te lezen in de whitepaper zakendoen met Frankrijk. Frankrijk is de 2de markt van Europa, de 3de economie van Europa. Tegelijkertijd handelt Nederland relatief weinig met Frankrijk. Nederland ligt op korte afstand van Frankrijk, maar toch is het slechts de vierde handelspartner. Belangrijke economische sectoren in Frankrijk zijn informatietechnologieën, agro-food, auto-industrie en de logistiek.

Waarom nu?

Frankrijk heeft sinds begin 2017 een nieuwe en ambitieuze president die Frankrijk wakker wil schudden. Het is zijn ambitie om van Frankrijk een meer dynamische, eenvoudige en flexibele handelspartner te maken.

Inhoud:

 

Voor wie is het, wat is het doel en aantal deelnemers?*:

Deze handelsmissie is multisectoraal en zowel voor grote en kleine ondernemers.
Het doel is marktoriëntatie, kennisverwerving en matchmaking.
Aantal deelnemers: maximaal 15 bedrijven.

 

Voorlopig programma en reisschema*:

zondag 11 november Individueel vertrek naar Frankrijk
maandag 12 november Individuele matchmaking afspraken in Noord-Frankrijk*
dinsdag 13 november Individuele matchmaking afspraken in Noord-Frankrijk*
woensdag 14 november Individuele matchmaking afspraken in Noord-Frankrijk*
donderdag 15 november Individuele matchmaking afspraken in Noord-Frankrijk*
en individuele terugreis naar Nederland.
*Uiteraard is het uitgangspunt het treffen van de beste partners. Dit kan betekenen dat individueel afgeweken wordt van dit programma en dat er gereisd moet worden buiten deze regio. Ook kan in samenspraak met de organisatie eigen afspraken ingepland worden of tijd gereserveerd worden om bijvoorbeeld winkelbezoeken af te leggen.

Het doel is om voor iedere deelnemer afspraken te maken met als streven 6-8 relevante potentiële gesprekspartners, bij voorkeur op locatie bij ondernemingen in Noord-Frankrijk. Ook bent u uiteraard vrij uw verblijf in Frankrijk te verlengen.

Proces en organisatie*:

Na uw inschrijving volgt een intakegesprek. Deze intakegesprekken worden nog gepland. Mocht een intakegesprek niet lukken op onze locatie in Leeuwarden dan kunnen wij in overleg een intakegesprek via Skype organiseren. Uw bedrijfsprofiel en zoekprofiel wordt samengesteld en op basis daarvan stellen wij een longlist van potentiële zakenpartners samen. Deze lijst wordt aan u voorgedragen en vormt de basis voor de uiteindelijke shortlist. Aan de hand van de shortlist wordt een individueel afsprakenschema samengesteld. In Frankrijk wordt u, zoveel mogelijk, op individuele basis begeleid. Ook in de follow up ondersteunen wij u graag.

De organiserende partijen*:

De organisatie ligt in handen van World Trade Center Noord-Nederland. Uitvoerder in Frankrijk is B&M France. Benedicte Boné en Michèle van Hasselt-Guibert zijn twee van oorsprong Françaises die jarenlang in Nederland wonen. Met Frans als hun moedertaal kunnen zij u ondersteunen bij het contact met de Franse bedrijven.

 

Kosten en subsidiemogelijkheden*:

Deelnamekosten per deelnemer zijn € 4.100,00. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening (kunnen bij de regeling van de Provincie Friesland wel meegenomen worden in de subsidie aanvraag) en schatten wij als volgt in:

– Reiskosten zijn ongeveer € 350 pp.
– Hotelkosten: liggen gemiddeld tussen de € 125 en € 150 pp per overnachting.
– Overige kosten (taxikosten, diner en lunch) € 125,00 per dag.

Voor deze handelsmissie kunt u 50% subsidie ontvangen van de provincie Fryslân, Groningen of Drenthe, mits u aan de door hen gestelde voorwaarden voldoet.

Uw onderneming is een organisatie die:

  • erop is gericht met behulp van kapitaal en arbeid deel te nemen aan het maatschappelijke productie- en/of handelsproces met het oog merk om winst te behalen, en;

  • voldoet aan de in bijlage I van de verordening (EG) Nr. 651/2014 van de commissie van 17 juni 2014 vastgestelde definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen*, en

  • geen publiekrechtelijk lichaam is en niet voor meer dan 10% structureel wordt gefinancierd door overheidsbijdragen.

*  Tot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen („kmo’s”) behoren ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR en/of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt.

Het stapelen van subsidies is niet mogelijk. Volg de link voor meer informatie.

Aanmelden en meer informatie*:

Aanmelden is mogelijk door bijgaand formulier in te vullen. Voor meer informatie over deze missie en/of het WTC Business Academy programma neemt u contact op met
058-2941632 of wtcba@wtcbusinessacademy.com

Voordelen handelsmissies*:

Deelname aan een handelsmissie levert u in korte tijd veel voordelen op:

  • U ontmoet potentiële zakenpartners
  • U bespaart tijd omdat wij voor u partners gaan zoeken, benaderen, uw bedrijf introduceren en met hen een afspraak maken
  • Uw internationale netwerk groeit
  • U heeft beter zicht op marktkansen in een land
  • U kunt kennis uitwisselen
  • U vergroot de naamsbekendheid van uw bedrijf

Aansluiten bij World Trade Center Leeuwarden*:

Interesse in een lidmaatschap bij World Trade Center Leeuwarden? Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier.

Contactgegevens:

Liset Adnan-Eertman
wtcba@wtcbusinessacademy.com

058 – 2941632

Geen reacties

Geef een reactie